Zorgenkindjes uit Roemenië en Bulgarije

IMG_0193donderdag 13 september 2007 14:11

Veel Nederlandse kerken en stichtingen zetten zich al jaren in voor kindertehuizen in Roemenië en Bulgarije. Beide landen traden in januari toe tot de Europese Unie. Heeft dat de positie van weeskinderen in Roemenië en Bulgarije verbeterd?

Roemenië en Bulgarije hebben zich de afgelopen jaren zeker ingezet om aan de EU-eisen tegemoet te komen. Een aantal hardnekkige problemen bestaat echter nog steeds. Er zijn nog te veel ouders die hun kinderen te vondeling leggen omdat ze niet weten hoe ze het financieel moeten redden. Ook gehandicapte kinderen zijn uitgesloten van de maatschappij als minderwaardig en een schande voor de ouders. De situatie in tehuizen is vaak schrijnend. Er is te weinig aandacht voor de kinderen, te weinig personeel en het personeel is bovendien niet goed opgeleid.

EU-geld reserveren in begroting
Het Europees Parlement stelt in oktober de begroting vast. De eurofractie maakt zich sterk meer geld te reserveren voor de kinderzorg in Roemenie en Bulgarije. Er moet daarbij allereerst gekeken worden naar binnenlandse adoptie. Pleegzorg is minder wenselijk omdat pleegouders financiële redenen kunnen hebben een kind op te nemen, vanwege het overheidsgeld dat ze hiervoor ontvangen. Daarnaast moet er meer geld beschikbaar komen voor kinderen in tehuizen. Het tehuis is niet slechts een noodopvang, maar een plaats die de zorg en therapie moet bieden voor kinderen met meervoudige handicaps die niet thuis kunnen wonen. Zij maken deel uit van de toekomstige generatie waarin geïnvesteerd moet worden.

Stimulans te investeren
Het EU-geld kan voor de overheden van Roemenië en Bulgarije een stimulans betekenen om zelf meer te investeren in de staatstehuizen. De EU verlangt doorgaans dat de nationale overheden meebetalen. De regeringen moeten dus geld uittrekken en de EU legt daar een bedrag bij in de vorm van een subsidie. Dit draagt er toe bij dat tehuizen niet te gemakkelijk gesloten worden, maar weer een interessante prikkel vormen om in te investeren.

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari