Inbreng bij uitbreiding duur adoptieverlof interlandelijke adoptie

13-09-2007 11:54 13-09-2007 11:54


De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben met belangstelling kennisgenomen van het voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot wijziging van de Wet arbeid en zorg in verband met de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie. Zij stellen daarbij enkele vragen.

De leden van de fractie van de ChristenUnie zouden graag willen weten op grond van welke afwegingen is gekozen voor de verlenging van het adoptieverlof met een periode van twee weken.

De uitkering bij aanvullend verlof zal worden gefinancierd uit het Algemeen Werkloosheidsfonds. De leden van de fractie van de ChristenUnie zouden graag meer duidelijkheid willen over de budgettaire gevolgen van het voorstel van wet. Zijn er alternatieven voor financiering van het aanvullend verlof?

In artikel 1, onderdeel A, eerste punt, wordt een door de werknemer aan de werkgever te overleggen document genoemd, waaruit blijkt dat een kind ter adoptie is of zal worden opgenomen. Wordt een uittreksel uit het bevolkingsregister bedoeld? De leden van de fractie van de ChristenUnie zouden graag meer duidelijkheid krijgen over de mogelijke documenten die hier van toepassing zijn.

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari