Biobrandstof niet altijd milieuvriendelijk

windmolenmaandag 24 september 2007 17:48

Met de slinkende energievoorraden in het achterhoofd, moet Europa zich meer richten op duurzame energiebronnen in plaats van fossiele brandstoffen aan te blijven spreken. Biobrandstof klinkt heel milieuvriendelijk maar schijn bedriegt soms. Bas Belder benadrukte deze week in het EP dat Europa bij biobrandstoffen kritisch moet kijken naar de productie en verbranding van de biomassa. Het productieproces mag het milieu geen schade toebrengen of de voedselvoorziening van arme landen in gevaar brengen. Dit zei hij in Straatsburg tijdens het EP-debat over een routekaart voor hernieuwbare energie in Europa.

Diversificatie energiebronnen
Het EP- rapport waarover het EP deze week sprak, bepleit concrete stappen om meer duurzame energiebronnen te gebruiken in plaats van fossiele brandstoffen. Hier zijn we het als fractie van harte mee eens. Fossiele brandstoffen zijn eindig en het gebruik van duurzame energie vermindert de uitstoot van broeikasgassen. Bovendien zorgt dit voor de nodige diversificatie waardoor we minder afhankelijk worden van slechts enkele energiebronnen.

Milieu en voedselproductie
Aan het gebruik van biobrandstoffen zitten echter een aantal haken en ogen. De brandstof is ten eerste niet altijd zo milieuvriendelijk als zij klinkt. Bij de verbranding kunnen schadelijke stoffen vrijkomen die het milieu aantasten. Daarnaast zijn er volgens Belder vergaande strategische keuzes nodig vanwege ongewenste effecten van biobrandstoffen. Hij noemt de aantasting van oerbossen voor productiedoeleinden en de concurrentie met de voedselvoorziening. Vooral in arme landen bestaat het gevaar dat de productie van biomassa landbouwgrond opeist, die bestemd was voor voedselvoorziening. Dit leidt tot hogere voedselprijzen. Belder vraagt de Commissie tijdens het debat welke actie zij onderneemt om deze ongewenste effecten concreet te ondervangen.

Verschillen lidstaten benutten
Het is volgens Belder tevens belangrijk te kijken naar de verschillen tussen lidstaten. In de ene lidstaat is zonne-energie goed op te wekken, terwijl een andere lidstaat vooral mogelijkheden heeft op het gebied van windenergie. Een geharmoniseerd steunstelsel zoals het rapport voor de langere termijn voorziet, ligt volgens Belder daarom niet voor de hand. Belder onderstreept dat een steunstelsel het meest doelmatig is wanneer het is toegesneden op de duurzame energiebronnen met de grootste potentie. Dit verschilt per lidstaat.

Als bovengenoemde punten in acht worden genomen kunnen biobrandstoffen een goede aanvulling zijn op het huidige energie-aanbod.

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari