Bijdrage debat zorgintensieve zorg

donderdag 27 september 2007 10:36

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie):
Mevrouw de voorzitter. Ook de ChristenUnie deelt de verontrusting en de zorgen die begin deze week zijn ontstaan na de berichtgeving over de zorgintensieve zorg in gehandicapteninstellingen. Ik dank de staatssecretaris voor de brief die zij ons op zo korte termijn heeft gestuurd. Wij zijn blij met haar besluit om dit jaar en komend jaar extra geld beschikbaar te stellen voor de zorg voor gehandicapten met een extreme zorgbehoefte.

Gehandicapten met een extreme zorgbehoefte moeten de zorg krijgen die zij nodig hebben. Ik ben blij dat de staatssecretaris er in haar brief blijk van geeft dat zij deze mening deelt. Ik wil haar nog twee vragen stellen.

De eerste heeft betrekking op de inpassing van het budget in het totale financiële kader. Er is thans een discussie gaande over de financiële houdbaarheid van de AWBZ. Daarbij wordt ook nagegaan of zorgvoorzieningen die uit de AWBZ worden gefinancierd wel in deze regeling thuishoren. De zorg voor gehandicapten met een extreme zorgbehoefte behoort daar zonder twijfel toe. Zorg voor gehandicapten met een extreme zorgbehoefte is AWBZ-zorg. De staatssecretaris schrijft dit ook met zo veel woorden in haar brief. Zij is van mening dat er sprake is van onbetwiste en geloofwaardige AWBZ-zorg die instellingen volledig moet kunnen leveren. Natuurlijk hebben de instellingen daarbij een eigen verantwoordelijkheid; ze moeten hun zaken op orde hebben. Wil de staatssecretaris nog eens mondeling bevestigen dat zorg voor gehandicapten met een extreme zorgbehoefte thuishoort in de AWBZ en dat daarvoor het benodigde geld beschikbaar moet zijn?

Mijn tweede vraag heeft betrekking op de hoogte van het budget dat zorginstellingen ontvangen voor gehandicapten met een extreme zorgbehoefte. Ik heb uit een brief van de Twentse zorgcentra begrepen dat zij een veel hoger budget zullen ontvangen als in 2009 de zorgzwaartefinanciering wordt ingevoerd. Is het budget dat de instellingen in 2007 en 2008 krijgen voor de zorgverlening aan gehandicapten met een extreme zorgbehoefte wel toereikend?

Bron: ongecorrigeerd verslag

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari