Vragen over overdracht kerkelijke goederen aan Eritrese autoriteiten

26-09-2007 10:59 26-09-2007 10:59

Schriftelijke vragen van het lid Ferrier (CDA), Voordewind (ChristenUnie) en Van der Staaij (SGP) aan de minister van Buitenlandse Zaken en voor Ontwikkelingssamenwerking over het overdragen van onroerende goederen van kerken aan de Eritrese autoriteiten.

1. Bent u bekend met het bericht dat de Eritrese autoriteiten in augustus 2007 kerken en moskeeën, met name de Eritrese katholieke kerk, hebben opgedragen hun scholen, weeshuizen, klinieken over te dragen aan de staat (www.compassdirect.org, ‘Eritrea: Pastors disappears, 10 protestants arrested; Catholic Church ordered to relinquich its network of humanitarian institutions, August 23, 2007)? Klopt dit bericht?

2. Zo ja, kunt u uw zorgen hierover uiten bij de Eritrese autoriteiten, daarbij in acht nemende dat hiermee een van de allerlaatste ‘civil society’- sectoren die zich bezighoudt met ontwikkelingsactiviteiten (zoals wezenzorg, verstrekking van moeilijk verkrijgbare medicijnen, doven- en vrouwenonderwijs, HIV-programma’s en voedseldistributies) en waarover de overheid tot dusverre beperkte controle had, aan banden wordt gelegd?

3. Tot op heden hebben uw inspanningen om op bilateraal niveau en in internationaal verband (o.a. via de Mensenrechtenraad) de zorgelijke mensenrechtensituatie, en in het bijzonder de positie van gelovigen, bij de Eritrese autoriteiten aan de orde te stellen, weinig opgeleverd. Over welke mogelijkheden beschikt Nederland en de Europese Unie om te voorkomen dat de mensenrechtensituatie in Eritrea niet nog meer verslechtert en dat de bevolking door bovengenoemde maatregelen van ontwikkelingsactiviteiten via maatschappelijke organisaties wordt verstoken?

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari