Inbreng bij schrappen maximering OZB

20-09-2007 11:34 20-09-2007 11:34

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben met belangstelling kennis genomen van het wetsvoorstel hetgeen beoogt de maximering van de OZB te schrappen en daarmee bij te dragen aan herstel van onderling vertrouwen tussen gemeenten en rijk. De leden van de ChristenUnie-fractie delen het uitgangspunt dat het voorstel recht doet aan de zelfstandigheid van de gemeenten en de inzet om de beleidsruimte van de gemeente te waarborgen. Voor deze leden is het schrappen van de maximering een correctie op het afschaffen van het OZB-gebruikersdeel. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de regering toe te lichten binnen welke termijn duidelijk wordt op welke manier de macronorm wordt vormgegeven?

Tevens vragen de leden van de ChristenUnie-fractie de regering of bij het vaststellen van het bestuursakkoord op dit onderdeel een voorbehoud is gemaakt van een tijdige wetsbehandeling? Zo nee, wat kunnen de effecten daarvan zijn op de afspraken uit het bestuursakkoord, zo vragen deze leden?

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de regering ten slotte naar de verhouding van voorliggend wetsvoorstel en de afspraak in het bestuursakkoord dat er gesproken zal worden over de samenstelling van het eigen belastinggebied nadat de commissie van Aartsen haar conclusies heeft gepresenteerd. Dit is onlangs gebeurd, daarom vragen de leden van de ChristenUnie-fractie binnen welke termijn die gesprekken zullen aanvangen? Komt daarbij ook de OZB-heffing als vorm van eigen belastinggebied als zodanig aan de orde, zo vragen deze leden?

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari