Inbreng bij wijziging Wet werk en bijstand

dinsdag 02 oktober 2007 16:25

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben met belangstelling kennisgenomen van de wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met het openstellen van de mogelijkheid van het verlenen van bijzondere bijstand aan bepaalde groepen personen die gedwongen zijn opgenomen of worden verpleegd en met uitbreiding van de doelgroep van de langdurigheidstoeslag met gedeeltelijk arbeidsgeschikten.

De Raad van State merkte naar aanleiding van de voorliggende wetswijziging op dat onduidelijkheid bestond over de vraag welke gemeente in welke situatie de kosten van bijstandverlening voor haar rekening moet nemen, indien personen in een andere gemeente dan waar zij wonen worden opgenomen. De regering geeft aan dat gemeenten waar een inrichting is gevestigd geen onevenredig financiële gevolgen ondervinden, omdat de belanghebbende naar verwachting in een andere gemeente woonachtig zal blijven. De leden van de fractie van de ChristenUnie zijn benieuwd naar de grondslag van deze verwachting.

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari