Vragen over de spoorcapaciteit 2008

03-10-2007 14:29 03-10-2007 14:29

Vragen van het lid Cramer (ChristenUnie) aan de minister van Verkeer en Waterstaat over de verdeling van de capaciteit op het spoor in 2008 in aanvulling op vragen van het lid Duyvendak (GroenLinks)

1.
Kunt u aangeven op welke trajecten de 200 treinen rijden die in de dienstregeling 2008 vertraging oplopen?
2.
Zijn er voor het traject Leiden-Woerden ook gevolgen voor de reeds voor 2008 aangekondigde reistijdwinst in verband met het nog niet volledig in bedrijf zijn van de Betuwelijn?
3.
Betreffen de zes treinen die op de Valleilijn (Amersfoort-Ede) niet kunnen rijden, treinen die al rijden in de bestaande dienstregeling 2007? Zo ja, bent u het met mij eens dat er geen sprake van mag zijn dat het aanbod van passagierstreinen in de dienstregeling 2008 verslechtert in het licht van de doelstelling om te komen tot 5% groei per jaar?
4.
Hoe verhouden de beperkingen op de Valleilijn zich met de aan Connexxion verstrekte concessie? Klopt het dat Connexxion door de capaciteitstoewijzing van ProRail voor 2008 niet kan voldoen aan deze concessie?
5.
Ziet u mogelijkheden om meer passagierstreinen te laten rijden door goederenvervoer treinen te verschuiven naar periodes buiten de spits?
6.
Welke maatregelen gaat u specifiek nemen op de overbelast verklaarde trajecten (trajecten Amersfoort-Ede en Arnhem-Zevenaar)?

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari