Inbreng over de vogelgriep

04-10-2007 14:36 04-10-2007 14:36

De fractie van de ChristenUnie spreekt haar waardering uit over manier waarop de minister beleid voert met betrekking tot vogelgriep. Wel heeft deze fractie een vraag over de doorwerking van het Nederlands beleid op Europees vlak.

Nederland heeft toestemming van de Europese Commissie voor het preventief vaccineren van hobbypluimvee, biologische legkippen en legkippen met vrije uitloop. De ChristenUnie vindt het van belang dat preventieve vaccinatie niet belemmerd wordt door exportbeperkingen. Die belemmeringen lijken er nu wel te zijn. Maar weinig pluimveehouders maken gebruik van de mogelijkheid tot vaccinatie omdat vaccinatie de afzet van producten van deze dieren in grote mate bemoeilijkt. Maakt de minister zich in Europees verband sterk voor het mogelijk maken van export van producten (vlees en eieren) van gevaccineerde kippen? En wat zijn de vorderingen op dit terrein? Is er zicht op Europese afspraken hierover?

De ChristenUnie-fractie hoort in dit verband ook graag van de minister in hoeverre er daadwerkelijk gebruik kan worden gemaakt van de ruimere verplaatsingsmogelijkheid en in wat voor mate andere Europese landen meewerken aan deze mogelijkheid. Geven andere Europese lidstaten ook echt toestemming voor het verplaatsen van gevaccineerd pluimvee naar slachterijen in deze landen?

De preventieve vaccinatie van hobbypluimvee, biologische legkippen en legkippen met vrije uitloop wordt door de Commissie als een pilotproject beschouwd. Wat is de inschatting van de minister over invoering van preventieve vaccinatie voor Aviaire Influenza (AI) in andere Europese landen? Zijn er ontwikkelingen dat ook andere landen overstappen op preventieve vaccinatie?

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari