Inbreng bij Wet bevordering eigen woning bezit

vrijdag 05 oktober 2007 16:52

De leden van de ChristenUnie fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van genoemd wetsvoorstel. Zij hebben de volgende vragen:

Sinds het van toepassing worden van de gewijzigde Wet BEW op 1 januari 2007 is het aantal aanvragen en toekenningen voor koopsubsidie aanmerkelijk toegenomen. In de begroting is rekening gehouden met 1000 toekenningen in 2007. In 2006 was er sprake van 40 toekenningen. Zou u kunnen aangeven wat het resultaat in 2007 tot nu toe is en hoe groot deze naar schatting zal zijn over het hele jaar?

De effecten van het vervallen van artikel 22 van de Wet BEW zijn blijkens het nader rapport nog niet te kwantificeren. Wel wordt een toename verwacht. In de begroting wordt voor 2008 uitgegaan van 1500 toekenningen. Zou u kunnen aangeven waar u beide aannames op baseert? Op welke manier wordt de mogelijkheid van koopsubsidie op basis van de Wet BEW gepromoot? Heeft u nog andere beleidsvoornemens voor ondersteuning van koopstarters?

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari