Inbreng bij versterking patiënten,- gehandicapten- en ouderenorganisaties

woensdag 03 oktober 2007 13:59

Waarop is de hoogte van het maximale bedrag voor de basissubsidie van €90.000,- per doelgroep gebaseerd? Hoe beoordeelt u de klacht van de pgo-organisaties dat dit bedrag ontoereikend zou zijn om de functies belangenbehartiging, lotgenotencontact en voorlichting op een goede manier uit te kunnen voeren?

Wat wordt precies onder de term ‘doelgroep’ verstaan? Wat betekent de doelgroepenbenadering voor de subsidietoekenning aan pgo-organisaties waarvan de activiteiten zich niet tot slechts één doelgroep beperken?

Familieorganisaties worden in de brief niet expliciet genoemd. Deze organisaties vervullen echter wel een belangrijke rol op het gebied van belangenbehartiging van mensen die daartoe zelf niet in staat zijn. Op welke wijze krijgen de familieorganisaties een plaats in de gewijzigde subsidiesystematiek?

Hoe verhoudt zich het gegeven dat er in de subsidiesystematiek gekozen wordt voor een top-down benadering (bijvoorbeeld als het gaat om de vaststelling van de programmakaders) met het uitgangspunt dat de zorggebruiker meer centraal dient te staan in de zorg? Zijn de pgo-organisaties bij de vaststelling van de programma’s betrokken geweest?

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari