Overleg over de WMO

woensdag 18 april 2007 14:43

Mevrouw Wiegman (ChristenUnie) zet vraagtekens bij de reikwijdte van
de WMO. Verantwoordelijkheden kunnen weer op de plek worden gelegd
waar zij horen, maar in het huidige maatschappelijke bestel mogen
daarvan geen wonderen worden verwacht. In de WMO lijkt te weinig
rekening te worden gehouden met bepaalde ontwikkelingen, zoals het
streven naar meer arbeidsparticipatie, de individualisering en de nood-
zaak dat mensen tot op hogere leeftijd zullen moeten doorwerken. De
introductie van de WMO wekt bij haar nog te veel de indruk dat primair de
zorgkosten beheersbaar moeten worden gehouden, met voorbijgaan van
de immateriële instrumenten. Zij vraagt de staatssecretaris daaraan
aandacht te besteden, bijvoorbeeld via het monitoren van de ontwikkelingen.
De introductie van de huishoudelijke zorg in de WMO is volgens de
rapportage redelijk soepel verlopen, maar zorgaanbieders en -vragers
ervaren dat anders, waarbij mevrouw Wiegman verwijst naar pagina 7
van de voortgangsrapportage. Zij vindt de verklaring die de staatssecretaris
hiervoor geeft weinig bevredigend. Of de zorgaanbieders en -vragers
hebben jarenlang op te grote voet geleefd, of de huidige versobering is
een gewone bezuinigingsoperatie. Volgens haar ligt de waarheid in het
midden. Een verschuiving van soortgelijke omvang is te zien van
thuiszorgmedewerkers naar alfahulpen. Volgens de staatssecretaris is dat
het gevolg van de contracten die de zorgaanbieders met de gemeenten
hebben gesloten. Mevrouw Wiegman is het daar niet mee eens, en vraagt
om een reactie van de staatssecretaris. Kunnen alle medewerkers die
reeds hebben gekozen voor de alfahulpconstructie nog gebruik maken
van de loonsubsidieregeling van het ministerie? Zij ziet de thuiszorg de
komende jaren verschralen, waarvan de gevolgen bij de werkers in de
thuiszorg en de zorgvragers zullen komen te liggen. Zij houdt een pleidooi
voor het Zeeuwse model. Wat zijn de totale invoeringskosten van de
WMO? Kan een goede monitoring worden gehouden om te zien, in
hoeverre gemeenten de toegekende budgetten hebben besteed aan de
WMO? Zij vraagt duidelijkheid over het hanteren van het PGB, en over de
uitvoering van de motie-Mosterd.

Nadere gedachtewisseling
Mevrouw Wiegman (ChristenUnie) vindt dat het overleg met de partners
met vertrouwen tegemoet kan worden gezien.

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari