Overleg over het cultuurbeleid

donderdag 06 september 2007 16:47

De heer Anker (ChristenUnie) vraagt wat de stand van zaken in de uitwerking
van de plannen van de minister is en of de minister problemen voorziet.
In de nota staat enerzijds dat bij de besluitvorming over de inrichting van
de basisinfrastructuur en de beleidsaanwijzingen aan de fondsen de
inbreng van de andere overheden is betrokken, anderzijds dat de minister
bij zijn besluitvorming over het nieuwe Fonds voor Muziek, Dans en
Theater vooral de ambities van de convenantspartners zal betrekken.
Moeten de andere fondsen daar geen rol in spelen? Waarom staat er dat
de convenanten tussen de bestuurders worden afgesloten en niet tussen
de fondsen en bestuurlijke partners? Is het niet eenvoudiger om decentrale
overheden zoals IPO en VNG een rol in de fondsen te laten spelen?
Welke plaats krijgt het Fonds voor Cultuurparticipatie in de nieuwe systematiek
en wanneer denkt de minister hierover overeenstemming te
hebben bereikt?
Waarom wordt de BKV gecentraliseerd?
Waarom valt Museumpark Orientalis niet onder de landelijke basisinfrastructuur,
terwijl dat religie in brede zin behandelt en daarom in deze
tijd belangrijk is?
Waarom is er nog geen opdracht aan visitatiecommissies geformuleerd?

Nadere gedachtewisseling
De heer Anker (ChristenUnie) vraagt of de Kamer de notitie over het
overleg tussen IPO, VNG en het Rijk voor de stemmingen krijgt

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari