Bijdrage debat begroting Algemene Zaken

woensdag 10 oktober 2007 11:32

De heer Anker (ChristenUnie):
Voorzitter. Vandaag zijn wij bezig met de eerste reguliere departementale begrotingsbehandeling. Financiën is natuurlijk ook een aparte begrotingsbehandeling, maar toch wel van een bijzonder karakter. Het is niet een enorm dikke of uitgebreide begroting, maar wij willen er toch een paar dingen over zeggen.

In de beleidsagenda kunnen wij lezen dat de minister-president bijzondere aandacht zal besteden aan de thema's concurrerende en ondernemende economie, de Nederlandse positie in internationaal verband en respect. Het laatste is bijzonder interessant en heeft de waardering van de fractie van de ChristenUnie. Ik ben blij dat de minister-president dat op de agenda wil zetten. Wij missen echter de concrete uitwerking van die prioriteit in deze begroting. Op welke wijze wordt die thematische aanpak uitgevoerd en binnen welke termijn? Moeten wij aan concrete voorstellen denken zoals die er waren binnen de campagne rondom waarden en normen? De heer Heijnen heeft er net naar gevraagd: is het handvest burgerschap niet bij uitstek iets wat bij dit thema past? Was het niet aardig geweest om in deze begroting alvast aan te geven wat de plannen zijn op dit gebied?

Graag willen wij ook wat meer toelichting op het onderzoek dat het SCP gaat uitvoeren naar de publieksagenda. Het is mede bedoeld om zicht te krijgen op opkomende issues en om grip te krijgen op onderstromen in de samenleving. Dat is een uitermate ambitieuze doelstelling. Het onderzoek is signalerend van aard. Op zichzelf is dat prima, maar is de minister-president niet met ons van mening dat het kabinet zichzelf ook bij voortduring op de hoogte moet stellen van wat er in de samenleving aan de hand is? Om het wat prikkelender te verwoorden: zou dit onderzoek niet overbodig moeten zijn, als het kabinet inderdaad het land intrekt om zijn oor te luisteren te leggen? Graag hoor ik een reactie van de minister-president op de verhouding tussen de communicatie van het kabinet en dit onderzoek van het SCP. In de begroting wordt gerept over de ontwikkeling van een nieuwe huisstijl, maar de kosten daarvan zien wij nog niet terug in de begroting. Wij begrijpen best dat in de fase van het offereren niet direct het budget rond is, maar toch zouden wij enige indicatie willen hebben van de kosten die de premier verwacht. Waar moeten wij precies aan denken? Hoe veelomvattend is dat project?

Ik kom op de WRR. Daar is al uitgebreid over gesproken door verschillende woordvoerders. Ook de WRR maakt deel uit van de AZ-begroting, net zoals het Koninklijk Huis.

De fractie van de ChristenUnie constateert in dit verband dat er een maatschappelijke discussie is ontstaan over de persoonlijke speech die prinses Maxima hield bij de presentatie van het WRR-rapport over identificatie met Nederland. Deze maatschappelijke discussie is voor de prinses aanleiding geweest om een verklaring te plaatsen op de website van het Koninklijk Huis. De fractie van de ChristenUnie vraagt de minister-president om toe te lichten wat de afwegingen in het voorbereidende traject zijn geweest. Is de minister-president betrokken geweest bij de verklaring die de prinses achteraf heeft afgelegd? Hoe is met andere woorden vormgegeven aan de ministeriële verantwoordelijkheid?
Ik kom bij mijn laatste punt. Twee dagen geleden was er opnieuw op de televisie een reportage te zien over vertrouwelijke informatie die te vinden is in het vuil van onder andere de overheid. Via het vuil kwam er bijvoorbeeld informatie beschikbaar over de zwakke plekken in gevangenissen. Wij weten dat het ministerie van Binnenlandse Zaken hierin een coördinerende rol heeft. Toch vraag ik een reactie hierop van de minister-president. Ik heb daarbij in het achterhoofd de kwestie rond het huisvuil van het Kabinet der Koningin.

In dit verband vraag ik de minister-president ook hoe het mogelijk is dat er steeds stukken uitlekken naar de pers. Gisteravond dook er een conceptstuk voor de ministerraad van aanstaande vrijdag op in het RTL Nieuws. Het is niet de eerste keer dat deze rubriek voortijdig over informatie beschikt. Wij vragen ons af hoe dit komt. Hoe probeert de minister-president dit actief uitlekken van informatie te voorkomen? De Kamer heeft te maken met een zware embargoregeling en probeert zich daaraan te houden. Hoe is het toch mogelijk dat deze informatie weer bij het RTL Nieuws is terechtgekomen?

Tweede termijn
De heer Anker (ChristenUnie):
Voorzitter. Ik moest de zaal net even kort verlaten vanwege een procedurevergadering voor Justitie en heb daarom niet het gehele antwoord van de minister-president kunnen horen. Uit goede bronnen heb ik echter vernomen dat een paar van mijn vragen nog niet zijn beantwoord. De ene ging over het lekken: er zijn wederom zaken uit de ministerraad gelekt naar RTL Nieuws. Ik wil daar graag een reactie van de minister-president op hebben: wat vindt hij daarvan en welke maatregelen neemt hij om het tegen te gaan?

Ook heb ik gevraagd naar het onderzoek dat het Sociaal en Cultureel Planbureau moet gaan doen naar de publieksagenda. Daarbij worden termen gebruikt als "onderstromen" van wat in de samenleving leeft. Graag hoor ik van de minister-president wat het verband is tussen dat onderzoek en de manier waarop dit kabinet het land ingaat en contact onderhoudt met de samenleving. Als het goed is en je die contacten goed onderhoudt, zou je namelijk die onderstromen ook moeten kunnen oppikken. Ik ben heel benieuwd naar dat verband.

Ongecorrigeerd verslag

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari