Bijdrage debat buitengewone uitgaven chronisch zieken en gehandicapten

11-10-2007 11:43 11-10-2007 11:43

De heer Cramer (ChristenUnie):
Voorzitter. In het coalitieakkoord is afgesproken dat er wordt gekeken naar een nadere invulling van de BU-regeling, zodat deze beter wordt toegesneden op chronisch zieken en gehandicapten. De ChristenUnie hecht belang aan de totstandkoming van de nieuwe regeling en vertrouwt erop dat mogelijk is binnen de afgesproken randvoorwaarden. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig gekeken wordt naar de vormgeving van de regeling. In de brief die staatssecretaris De Jager verleden week naar de Kamer heeft gestuurd, staat dat het kabinet voor 1 november de contouren van de nieuwe regeling bekend zal maken. Pas na ontvangst van deze brief kan wat ons betreft een inhoudelijke discussie plaatsvinden.
Bij de Voorjaarsnota hebben wij de minister gevraagd of hij de plannen van de CG-Raad wil betrekken bij de vormgeving van de bu-regeling nieuwe stijl. Wij gaan ervan uit dat dit ook terugkomt in de brief.

Ik heb vorige week tijdens de financiële beschouwingen gezegd dat wij ervan uitgaan dat er een goede nieuwe regeling kan komen. Als echter blijkt dat de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten niet behouden blijft, zijn wij de eersten die daarover de discussie zullen aangaan.

Tweede termijn

De heer Cramer (ChristenUnie):
Voorzitter. Ik dank het kabinet voor de beantwoording. Het kabinet kondigt aan dat in het eerste kwartaal 2008 een voorstel voor een regeling naar de Kamer komt. Het is goed om te horen dat bij de voorbereiding de expertise van de diverse partijen waaronder de CG-raad, uitgebreid betrokken wordt. Wij wachten met spanning de regeling en de uitwerking daarvan af.


Ongecorrigeerd verslag

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari