Bijdrage debat vertragingen A73

donderdag 11 oktober 2007 11:51

De heer Cramer (ChristenUnie):
Voorzitter. Weer is er een project vertraagd. Dit had het eerste project van deze minister kunnen zijn dat op tijd was, maar het mocht niet zo zijn. Wat is de oorzaak van de vertraging bij de A73? Is dat de late keuze van zijn ambtsvoorganger voor een goedkoper blussysteem, namelijk de WMS in plaats van de DLS? Uiteindelijk is de regio akkoord gegaan mits het systeem binnen de bestaande vergunningen zou passen. Volgens de minister zou de geplande openstelling niet in gevaar komen, blijkens een persbericht op 31 juli vorig jaar. Deze week bleek dat niet het geval te zijn. Is de keuze voor het goedkopere systeem wel zo verstandig geweest? Wordt goedkoop dan niet uiteindelijk duurkoop? Graag een reactie van de minister.

Op 17 augustus is Rijkswaterstaat geïnformeerd over nieuwe knelpunten. Op 6 september heeft de Kamer gedebatteerd over de A74 en de A73, maar toen is dat niet gemeld. Dit kon ook niet, want de minister was nog niet op de hoogte. Op 12 september was duidelijk dat de opening van de A73 zou worden vertraagd. Ik lees dat de minister hierover echter pas op 2 oktober is geïnformeerd door Rijkswaterstaat. Mevrouw Roefs heeft hierover behartigenswaardige woorden gesproken, even los van de kwalificatie die zij voor Rijkswaterstaat gebruikte. Ik begrijp dat bij een dergelijke vertraging van alles moet worden uitgezocht om een volledig beeld te krijgen, maar als zo duidelijk is dat er sprake is van vertraging, dan had de minister en vervolgens direct de Kamer geïnformeerd moeten worden. Graag verneem ik zijn reactie hierop.

Zal de weg op 1 januari met de tijdelijke beperkingen overigens wel aan de veiligheidseisen voldoen? Leiden deze tijdelijke maatregelen tot extra vertragingen, zoals de aannemer veronderstelt? Wat is het resultaat van het bestuurlijk overleg van afgelopen maandag? Is daar ook gesproken over claims, mede gezien de resultaatsverplichting van het Rijk in de bestuursovereenkomst? Ik zou willen zeggen: de minister heeft vandaag de gelegenheid om de informatieachterstand in te halen.

Tweede termijn

De heer Cramer (ChristenUnie):
Voorzitter. Ik dank de minister voor zijn uitgebreide beantwoording. Mijn fractie heeft al vaker gezegd geen vertrouwen te hebben in bestuurders die almaar sussen en alles met de mantel der liefde willen bedekken. Ik heb heel veel waardering voor een minister die eerlijk de problemen benoemt en meldt en daarover ook verantwoording aflegt maar vervolgens ook de koe bij de horens vat. En deze minister doet dit bij voortduring. Ik steun hem dan ook van harte bij zijn aanpak en wens hem daarbij veel succes. Hij heeft gezegd dat het een tunnel is voor alle Limburgers, maar volgens mij wordt de tunnel betaald met belastinggeld van alle Nederlanders.

Ik sluit af. Als de minister in de komende maanden hulp nodig heeft in technische zin, bijvoorbeeld om nog eens een boutje of een schroefje aan te draaien, bied ik mij bij dezen aan, teneinde ervoor te zorgen dat de weg zo snel mogelijk opengesteld kan worden.

De voorzitter:
Dat was een opmerking van een echte padvinder. Ik bedoel dit heel positief. U kent de liefde voor de scouting van de heer Koopmans en mij, en misschien ook van anderen.

Ongecorrigeerd verslag

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari