Bijdrage debat over de basisbeurs

woensdag 17 oktober 2007 10:33

De heer Anker (ChristenUnie):
Voorzitter. Ik begin met complimenten aan de redactie van RTL Nieuws. Je leegt een keer een Kliko van het ministerie van OC&W en warempel, de avond daarop voeren wij een spoeddebat. Het is wel een wonderlijk debat. Er zou bij OC&W worden nagedacht over het afschaffen van de basisbeurs. RTL stelde dat de basisbeurs wordt afgeschaft. Hoewel de minister nog geen voorstel heeft gedaan en er ook geen brief naar de Kamer is gestuurd, staan wij hier weer eens een debat te voeren. Ik sta hier zelf niet om een uitgebreid debat te voeren. Ik wil namens mijn fractie slechts weten of de minister kan bevestigen dat er geen voorstellen zijn. Wij hebben ze in ieder geval niet gezien. Ook wil ik weten of het bericht klopt dat er wel een lijst bestaat met opties waaraan wordt gedacht, waaronder een ingreep in de studiefinanciering.

Goede omgang tussen parlement en regering bestaat uit het respecteren van het principe dat de regering regeert en het parlement controleert. Controleren is pas mogelijk als er voorstellen liggen. Dat is nu niet het geval. Op nadenken staat geen verbod, ook niet als het kabinet dat doet. Mijn fractie vindt het daarom prima als het kabinet nadenkt over allerlei opties om geld te genereren voor de aanpak van het lerarentekort. Gaat u daar gerust mee verder. Het is wel goed dat de minister van de fractie van de ChristenUnie nu alvast weet dat zij, mocht hij dat eventueel toch van plan zijn, geen inhoudelijke aanleiding ziet om het huidige stelsel van studiefinanciering te wijzigen.

Bron: ongecorrigeerd verslag

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari