Vragen over het talenbeleid in de Europese Unie

dinsdag 16 oktober 2007 11:09

Vragen van de leden Anker en Wiegman-van eppelen Scheppink (beiden ChristenUnie) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken over het talenbeleid in de Europese Unie. (Ingezonden 16 oktober 2007)

1.
Klopt het dat u de traditie in de Europese instellingen om iedereen in zijn eigen taal te laten spreken ‘een circus’ hebt genoemd?(1)
2.
Klopt het dat u ervoor hebt gepleit dat de verschillende bestuurlijke vergaderingen binnen de Europese Unie één gemeenschappelijke taal gaan gebruiken?(2)
3.
Deelt u de mening dat het gebruik van de eigen taal tot meer zorgvuldigheid leidt dan het gebruik van een gemeenschappelijke taal die niet iedereen in dezelfde mate machtig is?
4.
Hoe verhoudt zich bovengenoemd pleidooi tot uw voornemen om het Nederlands in de Grondwet vast te leggen?
5.
Bent u van plan stappen te ondernemen om daadwerkelijk te bevorderen dat er één gemeenschappelijke taal wordt gebruikt in de Europese Unie?

Toelichting
Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen van het lid Ten Broeke (VVD) ingezonden 12 oktober 2007 (vraagnummer 2070802350) en de leden Van Vroomhoven-Kok en Ormel (CDA) ingezonden 16 oktober 2007 (vraagnummer 2070802500).

Bronnen
(1) Volkskrant, «Plasterk wil lingua franca in Brussel», donderdag 11 oktober 2007.
(2) NRC.nl, EU blijft Plasterk verbazen, zoals geraadpleegd op donderdag 11 oktober 2007.

Antwoord
Antwoord van minister Plasterk (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap), mede namens de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken. (Ontvangen 29 oktober 2007)
1
Ik verwijs u graag naar mijn antwoord op vraag 1 van het lid Ten Broeke van 12 oktober 2007 (Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2007–2008 nr. 387).
2
Nee. Ik verwijs u graag naar mijn antwoord op vraag 1 van het lid Ten Broeke van 12 oktober 2007.
3
Niet in algemene zin omdat de zorgvuldigheid ook onder druk kan staan bij vertolken, met name in situaties waarin sprake is van synchroon vertolking via zgn. brugtalen, hetgeen door een toenemend aantal talen steeds meer voorkomt.
4
Er is geen relatie met het kabinetsvoornemen om het Nederlands in de Grondwet vast te leggen.
5
Nee.

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari