Inbreng bij wijziging Pensioenwet

18-10-2007 11:31 18-10-2007 11:31

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben met belangstelling kennisgenomen van de wijzigingen in de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en enige andere wetten.

Voor uitzendovereenkomsten is een wachttijd van ten hoogste zes maanden voor het ouderdomspensioen mogelijk, de minister acht het genoemde probleem niet van toepassing op andere branches. De leden van de fractie van de ChristenUnie zouden graag een onderbouwing zien van het uitsluiten van andere branches voor deze regeling, die mogelijk met dezelfde problematiek te maken kunnen hebben.

Artikel I J geeft aan dat een klein ouderdomspensioen niet kan worden afgekocht na melding van de gewezen deelnemer binnen twee jaar dat hij een procedure tot waardeoverdracht is gestart. Deze procedure wordt in gang gezet na opgave van pensioenaanspraken aan de ontvangende pensioenuitvoerder. De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen zich af of de informatieoverdracht aan de overdragende pensioenuitvoerder tijdig genoeg gebeurt. Als dit niet het geval is, ontstaan mogelijk onwenselijke situaties. In het tweede lid wordt de instemming van de gepensioneerde bij het afkopen van een klein pensioen als niet noodzakelijk gezien. Op welke wijze wordt de gepensioneerde geïnformeerd, bij het voornemen tot afkopen door de pensioenuitvoerder? Wordt ook informatie verstrekt over mogelijke gevolgen?

Met betrekking tot de genoemde richtlijn 2003/41/EG in Artikel I EE en II D vragen de leden van de ChristenUnie-fractie zich af in hoeverre de discretionaire ruimte bij de implementatie tot gunstige, dan wel nadelige effecten kan leiden ten opzichte van andere lidstaten.

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari