Vragen over de spoorcapaciteit op de Valleilijn

maandag 22 oktober 2007 11:44

Vragen van het lid Cramer (ChristenUnie) aan de minister van Verkeer en Waterstaat over de spoorcapaciteit op de Valleilijn. (Ingezonden 22 oktober 2007)

1.
Bent u bekend met de visie van Connexxion dat het antwoord op vraag 22 in uw brief van 9 oktober over de capaciteitsverdeling van het spoor feitelijk onjuist is aangezien voor 2008 exact dezelfde dienstregeling is aangevraagd als wordt gereden in 2007?(1)
2.
Klopt het dat er derhalve sprake is van een verslechtering ten opzichte van de huidige situatie en dat Connexxion hierdoor in de problemen komt met de concessieverlener?
3.
Hoe kan de regionale concessieverlener de verantwoordelijkheid voor het al dan niet voldoen van Connexxion aan de concessie nemen terwijl de besluitvorming van ProRail over de capaciteitsverdeling het voor Connexxion niet mogelijk maakt te voldoen aan de huidige concessie?(2)
4.
Bent u bekend met het feit dat ProRail bereid is gebleken het nachtelijke onderhoud op de Valleilijn in 2008 te beperken tot één nacht in de twee weken?
5.
Deelt u onze mening dat het mogelijk moet zijn de 12 goederentreinen die per twee weken zijn aangevraagd zo in te plannen dat de aangevraagde capaciteit van Connexxion gewoon toegewezen kan worden? Vindt u het stelselmatig uitvallen van 6 passagierstreinen omdat een goederenvervoerder niet bereid is eens in de twee weken om te rijden met één goederentrein acceptabel?
6.
Wat is uw reactie op de stelling van Connexxion dat door het feit dat (inter)nationaal goederenvervoer ook op regionale lijnen voorrang krijgt boven het regionaal personenvervoer een verantwoorde exploitatie van regionale spoordiensten tot een tombola wordt en aanbesteding van dergelijke lijnen zinloos is zolang dit risico niet wordt weggenomen?
7.
Bent u bereid de capaciteit van de Valleilijn op korte termijn uit te breiden tot dubbelspoor?

Toelichting
Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen ter zake van het lid Duyvendak (GroenLinks), ingezonden 19 oktober 2007 (vraagnummer 2070803000).

Bronnen
(1) Antwoord van de minister op vraag 22, en Memo Connexxion aan de Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat, 17 oktober 2007, Kamerstuk 29 984, nr. 100.
(2) Antwoord van de minister op vraag 23, Kamerstuk 29 984, nr. 100.

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari