Europese begroting onvoldoende toegespitst op kerntaken

euro.jpg25-10-2007 12:47 25-10-2007 12:47

Het Europees Parlement stemt deze week over de begroting van de EU voor 2008. De eurofractie is van mening dat de EU zich moet concentreren op kerntaken en het geld op basis daarvan moet besteden. Helaas kiest het EP ervoor om in veel gevallen toch meer geld uit te geven.

De beide Finnen Virrankoski (liberaal) en Itälä (christen-democraat) hebben voor het EP een rapport geschreven over de begroting 2008.  Onder hun leiding heeft de begrotingscommissie er terecht voor gekozen meer geld te reserveren voor Europese prioriteiten in lijn met de Lissabonstrategie. Concreet betekent dit geld voor duurzaamheid, onderzoek, ontwikkeling, innovatie en energie.

De rapporteurs hebben een enigszins kritische koers gevaren ten aanzien van de verhoging van de bedragen voor 2008. Daarvoor spreekt Bas Belder zijn waardering uit. Helaas kiest het Europees Parlement er tevens voor meer geld te reserveren voor zaken die niet tot de kerntaken van de EU behoren. Dat is de reden dat Belder moeite heeft met de paragrafen twee en vier van Verslag Virrankoski. Hier stelt het EP dat de begroting hoger moet zijn dan de Raad voorstelde. Volgens hem past dit niet bij een Europese Unie die zich wil concentreren op datgene waar zij goed in is.

Een bijkomend probleem dat instemming met het Verslag Virrankoski moeilijker maakt vormt het amendement van de socialistische groep. Ten aanzien van ontwikkelingssamenwerking stellen zij voor seksuele en reproductieve rechten op te nemen in de begroting. Hieronder valt echter ook abortus provocatus. De term "seksuele en reproductieve rechten" is daarom ongepast. Aldus de stemverklaring van Bas Belder.

Al met al is de eurofractie nog niet tevreden over de eerste behandeling van de begroting. De tweede plenaire behandeling zal plaatsvinden in december. Dan zal blijken of het EP zijn pleidooi voor een hogere begroting en de genoemde prioriteiten zal doorzetten.

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari