Vragen over de bewegwijzering op wegen richting Zeeuws-Vlaanderen

vrijdag 26 oktober 2007 13:16

Vragen van de leden Roemer (SP) en Cramer (ChristenUnie) aan de minister van Verkeer en Waterstaat over bewegwijzering op de wegen in en richting Zeeuws-Vlaanderen (vervolgvragen)(1)

1.
Klopt het dat er van het knooppunt Galder bij Breda, de Hogt bij Eindhoven en Kerensheide bij Geleen geen bewegwijzering aanwezig is richting Hulst of een andere gemeente in Zeeuws-Vlaanderen waardoor deze feitelijk is gericht op de Westerscheldetunnel terwijl routes richting Hulst via België tot 83 km korter en daarmee minder milieubelastend zijn?(2)
2.
Deelt u de mening dat de verwijzing via het “volg route” systeem bij het knooppunt Markiezaat onvoldoende is voor deze verder van Zeeuws-Vlaanderen liggende knooppunten?
3.
Vindt u de verwijzing bij het knooppunt Markiezaat voldoende gezien het feit dat deze niet verlicht is, het maar om één verwijzing gaat en kilometerafstanden ontbreken?
4.
Bent u bekend met het feit dat in juli 2006 i.v.m. wegwerkzaamheden op de A2-E-25 op het knooppunt Kerensheide bij Geleen wel de 83 km kortere route via Vlaanderen is aangegeven? Wat is de reden dat deze route niet is opgenomen in het reguliere bewegwijzeringssysteem?
5.
Wat zijn uw overwegingen om geen verwijzingen naar gebieden op te nemen maar alleen naar plaatsnamen op de bewegwijzering? Hoe verhoudt dat zich met het feit dat attracties en ziekenhuizen ook op de borden worden aangegeven? Deelt u onze mening dat een verwijzing naar Zeeuws-Vlaanderen voor mensen van buiten de regio veel duidelijker is dan de plaatsnaam Hulst?
6.
Klopt het dat in 2006 bij Kerensheide wel de aanduiding “Zeeland” werd gebruikt? Zo ja, hoe verhoudt dat zich tot het door u genoemde beleid t.a.v. verwijzing naar gebieden?
7.
 Deelt u de mening dat vanuit milieu-oogpunt en verkeersveiligheid op lokale wegen het wenselijk is om op het Nederlandse wegennet ook in grensgebieden de snelste route aan te geven op de bewegwijzering? Zo ja, bent u bereid de bewegwijzering naar Zeeuws-Vlaanderen aan te passen?

Bronnen
(1) Dit zijn vervolgvragen op eerdere vragen van het lid Roemer welke zijn beantwoord op 10 oktober 2007 met kenmerk RWS/SDG/NW2007/1576/55536.
(2) Brief van ir. G.J.J. van Eeden aan de voorzitter van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat, 24 augustus 2007, briefnummer VW07.471.

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari