Vragen over de Landelijke Palestina Conferentie

31-10-2007 10:35 31-10-2007 10:35

Schriftelijke vragen van de leden Voordewind en Ortega-Martijn (beiden ChristenUnie) aan de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de Landelijke Palestina Conferentie ABVAKABO FNV

1.
Heeft u kennis genomen van het voornemen van ABVAKABO FNV om op 29 november 2007 een ”Landelijke Palestina Conferentie” te organiseren, waarin ondermeer besproken zal worden “ hoe ABVAKABO FNV tegemoet kan komen aan de oproep van Palestijnse collega’s van PGFTU waar het sancties, boycot en moreel verantwoord investeren inzake Israëlische producten of dienstverlening betreft”?(1)
2.
Bent u van mening dat sancties en boycots tegen het democratische Israel een ondeugdelijk middel zijn om op te komen voor de rechten van Palestijnse arbeiders in de Westelijke Jordaanoever en Gazastrook en evenmin hun leefsituatie zullen doen verbeteren?
3.
Acht u het oproepen tot sancties en boycots tegen Israel in overeenstemming met het Europees –Israëlische Actieplan van 13 december 2004, waarbij werd afgesproken de wetenschappelijke en technologische contacten tussen de EU en Israel te intensiveren, evenals de contacten op het gebied van onderwijs, cultuur en de gezondheidszorg?
4.
Heeft u kennis genomen van de beslissing van de Britse Unie van Academici (UCU) om een eerder besluit tot boycot van Israelische academische instituten en hun Joodse medewerkers te herroepen uit vrees de Britse antidiscriminatiewet te zullen overtreden?(2) In hoeverre zijn Nederlandse boycotacties tegen Israelische academici, en met name tegen hen die zich (tijdelijk) in Nederland bevinden, strijdig met het Nederlandse en Europese recht?
5.

Bent u ervan op de hoogte, dat de resolutie van UCU die opriep tot een boycot van Israelische wetenschappelijke en technologische instituten tot grote onrust in de Engelse academische wereld heeft geleid?(3) Wilt u actief bevorderen dat onze academische instellingen niet zullen meewerken aan dit soort contraproductieve acties?
6.
Heeft u gezien dat ABVAKABO FNV leden, die de bijeenkomst op 29 november willen bijwonen in aanmerking kunnen komen voor vakbondsverlof, hetgeen betekent dat hun afwezigheid op het werk betaald wordt door hun werkgever?
7.
Vindt u het passend dat overheidsambtenaren, die deelnemen aan een conferentie die in het teken staat van boycotacties tegen een bevriend land, door de overheid worden betaald voor deelname aan deze conferentie? Zo nee, wat denkt u hieraan te doen?

Bronnen
(1) http://www.abvakabofnv.nl
(2) Ha’aretz 29 september 2007
(3) BBC News 30 juli 2007: Meer dan 10.000 academici, waaronder 32 Nobel prijs winnaars tekenden een petitie waarin zij het plan van UCU om Israel te boycotten scherp veroordeelden

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari