Inbreng bij wijziging Wet algemene Rijksbelastingen

woensdag 31 oktober 2007 14:13

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben kennis genomen van het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Wet waardering onroerende zaken en enige andere wetten in verband met de invoering van een basisregistratie inkomen en een basisregistratie waarde onroerende zaken. De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen zich af of het niet verstandiger is eerst te zorgen dat de huidige systemen naar behoren werken, voordat een dergelijke operatie in gang gezet wordt. Hoezeer belast deze exercitie de systemen van de Belastingdienst? Kan de staatssecretaris garanderen dat de omschakeling naar het systeem van basisregistratie zo verloopt dat er geen problemen uit voortvloeien?

Bij het verkrijgen van de gegevens over het fiscale loon is de Belastingdienst onder andere afhankelijk van het UWV. De leden van de fractie van de ChristenUnie stellen de vraag hoe de afstemming met het UWV wordt vormgegeven en hoe gegarandeerd kan worden dat het proces probleemloos verloopt.

De leden van de fractie van de ChristenUnie hechten veel waarde aan de bescherming van persoonlijke gegevens van burgers. Zij waarderen dat het CBP goedkeuring heeft gegeven aan de wetswijzigingen. De leden van de fractie van de ChristenUnie stellen daarbij wel de vraag of het CBP als toezichthouder betrokken blijft in de ontwikkeling van de systemen van basisregistratie.

De staatssecretaris geeft aan dat de wijzigingen in de werkzaamheden van de Belastingdienst niet leiden tot een noemenswaardig effect op de uitvoeringskosten van de Belastingdienst. Het uitvragen van gegevens door afnemers als nieuwe opdracht en de taak basisgegevens te onderhouden brengen vanzelfsprekend extra kosten met zich mee. De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen op dit punt meer inzicht in het effect op de uitvoeringskosten van de Belastingdienst.

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari