Inbreng bij de Scheldeverdragen

woensdag 31 oktober 2007 14:22

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel dat het verdrag ratificeert tussen Nederland en het Vlaams Gewest met betrekking tot de uitvoering van de ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium. Genoemde leden hebben hierover een aantal aanvullende vragen.

Hebben verdragen tussen een nationale staat en een gewest van een nationale staat dezelfde rechtstatus als een verdrag tussen twee nationale staten? Zo, nee wat zijn de internationaal rechtelijke verschillen? Betekent de kentering in de Vlaamse opvatting over het recht op verruiming dat het niet meer mogelijk is dat België of Vlaanderen in de toekomst op grond van artikel 9 van het Scheidingsverdrag alsnog verdere verruiming van de vaargeul kan afdwingen?

De uitleg en uitvoering van de bepalingen in het Scheidingsverdrag over de Schelde worden aangepast aan de moderne tijd. Waarom is er niet voor gekozen het Scheidingsverdrag te vervangen zodat er alleen nog op basis van nieuwe verdragen wordt gewerkt?

In hoeverre is de langzame, gestage achteruitgang van het Schelde-estuarium, haar habitattypen en soorten veroorzaakt door eerdere verdiepingen van de Westerschelde? Kunt u de zin “Om het beslag op de landbouwgronden zoveel mogelijk te beperken is het maatregelenpakket door de regering op 11 maart 2005 op minimaal 600 hectare nieuwe estuariene natuur vastgesteld” uit de Nota naar aanleiding van het verslag nader toelichten? Op welke manier is het beslag op landbouwgronden met het maatregelenpakket beperkt?

Er zullen, indien de ontpoldering door zou gaan, grote hoeveelheden klei afgegraven moeten worden in de Hertogin Hedwigepolder. Welke belangen van partijen kunnen er geschaad worden wanneer deze klei niet geleverd zou worden omdat de Hertogin Hedwigepolder niet ontpolderd wordt? Kan er een totale begroting gegeven worden van alle kosten en opbrengsten die betrekking hebben op de ontpoldering van de Hedwigepolder en het Zwin. Welke deel van de kosten wordt gedragen door Vlaanderen en welk deel door Nederland?

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari