Bijdrage debat actieplan polarisatie en radicalisering

01-11-2007 10:33 01-11-2007 10:33

De heer Anker (ChristenUnie):
De ChristenUnie-fractie heeft zich in het algemeen overleg kritisch uitgelaten over het stimuleren van niet-extremistische islam. Daarbij draait het om het woord "stimuleren". Wij vinden het prima dat de overheid aan verschillende stromingen in de Nederlandse samenleving ruimte geeft om zich te tonen. Dit doen wij bijvoorbeeld met publieke omroepen, van VPRO tot EO of VARA. Allerhande stromingen, ideologieën en levensbeschouwingen komen aan de orde. Wij maken daarbij niet de keuze om er één te stimuleren. Met de opmerking in het actieplan over het stimuleren van de wat liberalere, niet-extremistische islam, maken wij echter wel een keuze. Daarmee is onze fractie het niet eens. Daarom dien ik de navolgende motie in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het kabinet voornemens is pluriform aanbod van (niet-extremistische) interpretaties van de islam te stimuleren;

van mening dat de scheiding van kerk/moskee en staat impliceert dat de overheid zich terughoudend opstelt tegenover geloofsopvattingen voor zover die niet strijden met of leiden tot handelingen die strijdig zijn met wet- en regelgeving;

verzoekt de regering, daarom de inzet te beperken tot het faciliteren van een pluriform aanbod van (niet-extremistische) interpretaties van de islam in Nederland,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door het lid Anker. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund. Zij krijgt nr. 116 (29754).

Bron: ongecorrigeerd verslag

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari