Overleg over zwerfaval en verpakkingen

donderdag 27 september 2007 14:05

Mevrouw Wiegman (ChristenUnie) complimenteert de minister voor de
raamovereenkomst waarin afspraken zijn gemaakt over de inzameling van
kunststoffen. De doelstelling die daarin staat voor de recycling van kunststof,
42% in 2012, is ambitieus maar kan nog hoger; Nederland heeft altijd
het goede voorbeeld gegeven in recycling. Is de minister bereid om in
2009 te evalueren of naar een hoger percentage kan worden gestreefd?

In 2008 wordt de verpakkingsbelasting ingevoerd. Hoe wordt aan deze
heffing vorm gegeven? Wordt het gebruik van milieuvriendelijke verpakkingen
daarmee gestimuleerd? De minister heeft in het overleg van
20 juni aangegeven dat een gedifferentieerde heffing zou worden ingevoerd,
gerelateerd aan de milieubelasting van kunststof. Geldt dit ook
voor andere verpakkingssoorten?

De raamovereenkomst heeft vooral betrekking op het inzamelen van afval.
Wat betekent het akkoord echter voor afvalpreventie? Uit een enquête
blijkt dat bijna de helft van de Nederlandse bevolking vindt dat de overheid
het bedrijfsleven moet verplichten om minder verpakkingen te
gebruiken. In hoeverre komen de gemaakte afspraken aan dat uitgangspunt
tegemoet? Het heffen van verpakkingsbelasting moet echt leiden tot
minder verpakkingen, niet tot meer inkomsten. Wordt dat nagegaan en
zijn daarvoor doelstellingen vastgelegd?

Het akkoord is alleen van toepassing op verpakkingen die vrijkomen bij
huishoudens. Hoe wordt voorkomen dat bedrijven dubbel worden belast
voor het afval dat zij produceren?

Volgens de raamovereenkomst mogen gemeenten zelf bepalen of zij
willen sorteren. Wat is de gedachte daarachter? Hoeveel gemeenten
willen zelf gaan sorteren? Verdient meer eenduidigheid in de regeling niet
de voorkeur?

Ook de handhaving van de producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingsmaterialen
verdient een compliment. Hoe verhouden de conclusies
en de aanbevelingen in het rapport zich tot de raamovereenkomst? Wat is
er in de toekomst te verwachten aan blijvende resultaten?

Op bepaalde plaatsen kunnen gerichte acties voor gescheiden afvalinzameling
worden gevoerd, bijvoorbeeld op stations, waar de vuilnisbakken
vol worden gepropt met de gratis kranten die dagelijks worden
verstrekt. Is de minister bereid om met de NS daarover te spreken?

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari