Bijdrage debat deltaplan inburgering

07-11-2007 09:57 07-11-2007 09:57

De heer Cramer (ChristenUnie):
Voorzitter. Ik dien twee moties in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het goed is als inburgeraars worden betrokken bij de toetsing van de kwaliteit van het inburgeringstraject;
overwegende dat cliëntenraden hiervoor een goed middel zouden kunnen zijn;

overwegende dat het actief participeren in een cliëntenraad ook kan bijdragen aan de inburgering;

verzoekt de regering te onderzoeken op welke manier inburgeraars kunnen worden betrokken bij de toetsing van de kwaliteit van het inburgeringstraject en daarbij te kijken of het instellen van cliëntenraden voor inburgeraars een goede aanvulling is op de voorgenomen klanttevredenheidsonderzoeken,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Cramer, Ortega-Martijn en Depla. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund. Zij krijgt nr. 6 (31143).

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de inburgering niet stopt als het inburgeringstraject is doorlopen;

overwegende dat monitoring van de inburgering niet alleen gericht moet zijn op de output maar ook op de vraag of het proces resulteert in integratie en participatie;

verzoekt de regering te onderzoeken of een volgsysteem kan worden opgezet voor inburgeraars door middel van een representatieve pilot in het kader van de evaluatie van de Wet inburgering buitenland,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Cramer en Ortega-Martijn. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund. Zij krijgt nr. 7 (31143).

Bron: ongecorrigeerd verslag

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari