Bijdrage spoeddebat over het ontslagrecht

woensdag 07 november 2007 10:14

De heer Cramer (ChristenUnie):
Voorzitter. Ik vervang mijn collega mevrouw OrtegaMartijn, die vastzit in een voorbereidend gesprek van de onderzoekscommissie over het onderwijs. Ik vind het fijn dat het debat op dit tijdstip van de avond kon plaatsvinden. Dit gaf mij de gelegenheid om tussendoor naar de kerk te gaan, om daar een dankdienst voor gewas en arbeid mee te maken.

De aanleiding voor dit debat is wat mij betreft erg dun. Een collega doet een uitspraak op de Antillen. D66 bewijst het besluitvormingsproces geen dienst door een spoeddebat aan te vragen en de minister naar de Kamer te halen. Ik denk dat de minister deze tijd veel beter had kunnen besteden door het oude voorstel aan te passen. De fractie van de ChristenUnie ziet met spanning uit naar het andere voorstel waarmee de minister zal komen.

Mevrouw Koşer Kaya (D66): Ik word genoemd door de heer Cramer en wil daarop reageren. Wij hebben het vandaag over een van de belangrijkste maatschappelijke onderwerpen op dit moment.

De voorzitter:
U moet geen algemene beschouwingen geven, maar gewoon kort spreken.

Mevrouw Koşer Kaya (D66):
Het wordt kort. Ik zou het fijn vinden als ik mijn zin kan afmaken. Zo'n maatschappelijk belangrijk debat hoort niet in de pers of in de achterkamertjes gehouden te worden, maar in de Kamer. De PvdA heeft het referendum en het Irak-onderzoek weggegeven. Ik hoop niet dat deze belangrijke democratische werkwijze van de Kamer ook verkwanseld wordt.

De heer Cramer (ChristenUnie):
Volgens mij is er geen enkele sprake van verkwanselen of wat dan ook. De fractie van de ChristenUnie is buitengewoon helder geweest in haar standpunt over dit onderwerp. Wij wachten de voorstellen dus af en zullen deze beoordelen.

Mevrouw Koşer Kaya (D66):
Dan moet de heer Cramer niet zeggen dat ik hierover geen spoeddebat had moeten aanvragen. Dit soort zeer belangrijke debatten behoort hier gehouden te worden. Dit moet niet in de pers of in de achterkamertjes gebeuren.

De heer Cramer (ChristenUnie):
Ik ben het uiteraard eens met mevrouw Koşer Kaya dat spoeddebatten in de Kamer gehouden moeten worden. Dan moeten ze wel gaan over onderwerpen en teksten die ertoe doen, niet over losse uitspraken die ergens buiten gedaan zijn. Wij hebben het hier niet over de inhoudelijke tekst. Er is een uitspraak gedaan door een collega. Wat mij betreft is dit niet een aanleiding voor een spoeddebat. Ik ben daar volgens mij duidelijk in geweest.

De heer Nicolaï(VVD):
Mag ik uit de laatste zin van de heer Cramer opmaken dat de ChristenUnie-fractie op dezelfde positie staat als de PvdA-fractie en de Partij van de Arbeid? Hij zei namelijk: "Wij zullen het voorstel bekijken dat de heer Donner naar de Kamer dreigt te sturen".

De heer Cramer (ChristenUnie):
Ja, dat heb ik zo geformuleerd: "het voorstel dreigt te sturen". De heer Nicolaï hoort mij nu niet zeggen dat ik op het standpunt van de PvdA sta. Wij zijn hierin buitengewoon kritisch geweest. De ChristenUnie heeft de positie gekozen dat wij de voorstellen zullen beoordelen en het ontslagrecht zoals de minister het voorstelt, niet gelijk zullen accepteren. Daarin zijn wij vanaf het eerste moment helder geweest.

Mevrouw Van Gent (GroenLinks):
Ik heb twee vragen. Ten eerste: vindt de ChristenUnie ook niet dat het allemaal wat lang duurt en dat het allemaal een bepaald zieligheidsgehalte krijgt, en dat die 200.000 mensen een beetje de dupe worden van dit politieke gesteggel? Ten tweede: vindt de ChristenUnie-fractie nog steeds de preventieve toets heel belangrijk en wil zij die niet afschaffen?

De heer Cramer (ChristenUnie):
Laat ik kort zijn. Op de eerste vraag van mevrouw Van Gent is het antwoord: ja, nee, ja. Op de tweede vraag is het antwoord: ja, nee.

Mevrouw Van Gent (GroenLinks):
De heer Cramer staat helemaal te stralen omdat hij zo'n geinig antwoord geeft.

De heer Cramer (ChristenUnie):
Dank u wel.

Mevrouw Van Gent (GroenLinks):
Ik geef u dat compliment graag. Zegt u nu eigenlijk ook: "Minister Donner, houd er maar mee op en ga aan de slag met die 200.000 mensen"?

De heer Cramer (ChristenUnie):
Ik ga niet tegen ministers zeggen dat zij ergens mee moeten ophouden. Wij hebben duidelijk gemaakt dat de ChristenUnie op dit punt een andere visie heeft dan de minister. Wat betreft de vraag of het voor de 200.000 mensen die aan de slag moeten, tijd wordt dat er echt iets gebeurt, ben ik het volstrekt eens met hoe mevrouw Hamer het verwoordde: ja, dat wordt hoog tijd.

Bron: ongecorrigeerd verslag

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari