Bijdrage spoeddebat over toegang tot publicaties van de GPD

08-11-2007 10:53 08-11-2007 10:53

De heer Cramer (ChristenUnie):
Voorzitter. Mijn fractie is geschokt door het bericht dat ambtenaren zich toegang hebben verschaft tot het GPD-systeem. Ik wil overigens wel even kwijt dat mijn fractie ook geschokt is als de pers triomfantelijk meldt dat zij de hand op een vertrouwelijk rapport heeft weten te leggen. Wat er nu gebeurd is, vinden wij niet acceptabel. De overheid hoort het goede voorbeeld te geven. Integriteit is in dit verband een heel belangrijk punt. Het OM doet nu onderzoek en daarom zal dit debat waarschijnlijk niet veel duidelijkheid opleveren.

Welke maatregelen zijn genomen om dergelijke incidenten voortaan te voorkomen? Gelden die maatregelen ook voor andere departementen? Misschien moet worden gedacht aan een integriteitscode of aan een uitbreiding van de ambtseed.

In sommige persberichten werd de situatie enigszins gebagatelliseerd. Dat heeft mij gestoord. Integriteit van overheidshandelen gaat voor alles. Daar passen geen laatdunkende woorden bij.

Tweede termijn

De heer Cramer (ChristenUnie):
Voorzitter. De minister zei in zijn beantwoording dat de automatisering lage drempels kent en dat daarom de terughoudendheid van iedere werknemer bepalend is. Iedere professional en zeker de mensen die werken op het niveau van voorlichters en journalisten weten dat je met een oud password niet mag inloggen op het systeem van je vorige werkgever. Dat is echt bij wet verboden en in ieder geval krijg je in het bedrijfsleven daarvoor zware penalty's. Aangezien een overheid altijd haar integriteit moet bewaken, is het voor mij niet de vraag of er eerst een onderzoek nodig is om een strafbaar feit te constateren. Je moet als overheid voorkomen dat je de schijn tegen krijgt. Daarom ben ik teleurgesteld in het antwoord van de minister, want hij zegt dat geen maatregelen zijn genomen om in de toekomst deze situatie te voorkomen. Wij wachten verder het resultaat van het onderzoek af.

Bron: ongecorrigeerd verslag

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari