Vragen over problemen in het afvalwatersysteem door vochtige doekjes

13-11-2007 14:29 13-11-2007 14:29

Vragen van het lid Wiegman – Van Meppelen Scheppink aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat over problemen in het afvalwatersysteem door vochtige doekjes.

1.
Bent u bekend met de problemen in rioolstelsel en rioolwaterzuiveringen ten gevolge van het in toilet gooien van vochtige doekjes, zoals beschreven op vele websites van gemeenten, waterschappen en rioolontstoppingsbedrijven en bijvoorbeeld ook in twee artikelen in De Telegraaf?(1)
2.
Klopt het dat op de verpakking van dergelijke doekjes vaak vermeld staat dat ze door het toilet mogen worden gespoeld?
3.
Deelt u de mening dat het onaanvaardbaar is dat de werking van ons afvalwatersysteem wordt belemmerd door deze vochtige doekjes, omdat dit leidt tot gezondheidsrisico’s, milieuschade en aanzienlijke extra beheerkosten?
4.
Deelt u de mening dat de vochtige doekjes als vast afval beschouwd dienen te worden, en als zodanig via het vaste afval verwerkt moeten worden? Bent u bereid om maatregelen te treffen zodat in overeenstemming met de Wet milieubeheer de doelmatige werking van ons afvalwatersysteem beschermd wordt en lozing van deze doekjes via het afvalwatersysteem voorkomen wordt? Zo ja, welke maatregelen? Zo nee, waarom niet?
5.
Bent u bereid om, in overleg met de producenten van deze consumentenproducten, te komen tot verplichte en duidelijke etikettering en productinformatie, zodat de consument er op alle mogelijke manieren op wordt gewezen dat vochtige doekjes via het vaste afval verwijderd dienen te worden?
6.
Ziet u mogelijkheden om de extra beheerkosten van gemeenten en waterschappen te verhalen op de producenten van deze producten? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe gaat u dat regelen?

Bron
(1) De Telegraaf, 3 augustus 2005; De Telegraaf, 22 juli 2007

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari