Bijdrage debat over de Wajong

woensdag 21 november 2007 10:40

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie):
Mevrouw de voorzitter. Ik sta hier in de plaats van mijn collega Ortega-Martijn en ik lees de volgende motie voor.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de SER aangeeft dat de individuele jongere met een beperking al in de onderwijsfase een goed beeld moet kunnen vormen van beroepsmogelijkheden die aansluiten bij de eigen competenties en vaardigheden;

constaterende dat Wajongers pas na het afronden van de opleiding begeleiding van een jobcoach krijgen bij het kiezen en uitvoeren van een beroep;

constaterende dat lokaal reeds initiatieven door gemeenten, scholen, reïntegratiebedrijven en het UWV worden genomen om jobcoaches bij de onderwijsfase te betrekken;

van mening dat de overgang van school naar werk goed hoort te verlopen en dat jobcoaches daarbij prima maatwerk bieden;

verzoekt de regering, lokale initiatieven te stimuleren waarbij jobcoaches reeds bij de onderwijsfase van Wajongers betrokken worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink, Ortega-Martijn, Heerts en Van Hijum. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund. Zij krijgt nr. 12 (31224).

Bron: ongecorrigeerd verslag

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari