Bijdrage debat over de verhoging van de uitkering voor arbeidsongeschikten

21-11-2007 11:15 21-11-2007 11:15

De heer Cramer (ChristenUnie):
Voorzitter. De fractie van de ChristenUnie is blij dat de arbeidsongeschikten financieel tegemoet worden gekomen. Mijn fractie heeft altijd de solidariteit tussen werkenden en niet-werkenden, tussen arbeidsgeschikten en arbeidsongeschikten, benadrukt. Wij moeten blijven omkijken naar mensen die niet of niet meer kunnen werken en wij moeten die mensen bestaanszekerheid bieden. Een financiële tegemoetkoming is dan ook op haar plaats.

In ons verkiezingsprogramma van verleden jaar hebben wij de verhoging van de arbeidsongeschiktheidsuitkering naar 75% al als een speerpunt genoemd. Wij zijn dan ook verheugd dat dit als afspraak in het Coalitieakkoord is opgenomen en dat die nu snel uitgevoerd wordt. Ook de verlaging van de leeftijdsgrens van 50 naar 45 jaar voor herbeoordeling volgens het oude schattingsbesluit stemt mijn fractie tevreden.

Wel heb ik nog enkele vragen over de uitvoering van een aantal wijzigingen. Zo kan de verhoging van de uitkering naar 75% gevolgen hebben voor de hoogte van inkomensafhankelijke toeslagen en andere inkomensondersteunende regelingen. Voorkomen moet worden dat de arbeidsongeschikten met een inkomensval geconfronteerd worden. Ziet de minister mogelijkheden om dit nadelige effect op inkomensgerelateerde regelingen te pareren? Onder anderen de heer Van Hijum verwees hier ook al naar.

Mijn fractie heeft al eerder vragen gesteld over de periodieke herbeoordeling die ook voor mensen in de oudere leeftijdsgroep zou kunnen gelden. Ik ga ervan uit dat de minister met zijn antwoord niet bedoelt dat hij mensen van boven de 50 afschrijft. Kan hij aangeven hoe hij deze groep toch kan mobiliseren?

Bron: ongecorrigeerd verslag

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari