Bijdrage spoeddebat over het ontslagrecht

donderdag 22 november 2007 11:46

Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie):
Voorzitter. Dit kabinet heeft zich een aantal belangrijke doelen gesteld. Wij hebben een ambitieus coalitieakkoord en beleidsprogramma. Tot die belangrijke doelen behoort de vergroting van de arbeidsparticipatie, vooral onder de groepen die niet zo gemakkelijk aan het werk kunnen komen. Dat is nodig ter wille van de mensen om wie het gaat, in de eerste plaats, maar ook met het oog op de houdbaarheid van de overheidsfinanciën op de langere termijn.

Ook de fractie van de ChristenUnie wil zich concentreren op doelen en niet op middelen. Mijn fractie meent niet dat de herziening van het ontslagrecht wezenlijk bijdraagt aan het doel van de arbeidsparticipatie, dus moeten, mede in lijn met de participatietop, andere middelen worden gevonden. Er komt een commissie om te adviseren over de mogelijkheid en wenselijkheid van aanvullende instrumenten voor een structurele verhoging van de arbeidsparticipatie, met oog voor alles wat ook belangrijk is in de samenleving. Ook wat de doelstellingen op het gebied van zorg en vrijwilligers betreft zou het goed zijn om eens kritisch te bezien welke instrumenten er werken om juist de mensen op afstand van de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Nogmaals: er kan al veel en veel maatregelen hebben al effect, zie de cijfers over de toegenomen arbeidsdeelname van 45-plussers. Het denken staat echter niet stil en er kan nog veel meer.

De voorzitter:
Hebt u uw bijdrage afgerond?

Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie):
Nou, ik zie de heer Rutte staan.

De voorzitter:
O, en dan stopt u?

De heer Rutte (VVD):
Ik waardeer dat, voorzitter.

De voorzitter:
Nou, dan maar de heer Rutte.

De heer Rutte (VVD):
Had ik dat effect maar altijd.

Voorzitter. Wij hebben nu in de coalitie twee smaken: aan de ene kant het CDA dat nadrukkelijk versoepeling van het ontslagrecht op tafel wil houden, en de PvdA die vanavond definitief de deur heeft dichtgegooid naar de versoepeling van het ontslagrecht. Ik ben natuurlijk benieuwd wat de derde coalitiepartij, de ChristenUnie, op dit punt vindt. Staat u aan de kant van het CDA of aan de kant van de PvdA, mevrouw Ortega-Martijn?

Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie):
Wij staan aan geen kant. Wij staan niet links, wij staan niet rechts...

De heer Rutte (VVD):
...maar recht door zee!

Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie):
Waar het om gaat, is dat wij willen meedenken. Dat hebben wij ook altijd gezegd, net zoals wij altijd hebben gezegd dat de versoepeling geen verslechtering mag zijn voor de positie van oudere werknemers. Als partijen niet tot elkaar kunnen komen, moet je daarover niet verder gaan. Wij waren vanaf het eerste moment heel kritisch over de plannen en dat zijn wij nog steeds.

De heer Rutte (VVD):
Wat is naar uw opvatting dan nog de taak van minister Donner als het ontslagrecht van tafel is en de Wajong nog het enige agendapunt is? Wat doet hij dan de rest van de week?

Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie):
Het is niet alleen maar de Wajong. Volgens mij heeft u die brief ook niet goed gelezen trouwens. Het gaat niet om nieuwe maatregelen. Het gaat erom dat er maatregelen zijn die ingezet zijn en die inderdaad verder gaan. Wij wachten met het kabinet af of de commissie gaat komen met nieuwe instrumenten.

De heer Pechtold (D66):
Was het niet zo dat de ChristenUnie ook van dat duale systeem af wilde? Was het niet ook de ChristenUnie die de CWI-toets uit het ontslag wilde halen?

Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie):
De ChristenUnie heeft willen meedenken. Zij heeft altijd gezegd: laten wij meedenken om te bezien op welke manier wij uit een bepaalde impasse kunnen komen. Dat kenmerkt de ChristenUnie. Wij zijn vredestichters. De vraag was eigenlijk hoe wij het verslag eventueel kunnen versimpelen zonder aan het hart van het ontslag te komen. Dan heb ik het over de rechtsbescherming en over de preventieve toets.

De heer Pechtold (D66):
Ik ben heel blij met vredestichters, maar ik wil nu toch vooral even kijken waar de onrust zit. U geeft niet echt antwoord namelijk. Houdt u vol dat het duale systeem wel ontdaan zou kunnen worden van de CWI-toets?

Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie):
Wat ik heb aangegeven is dat wij hebben willen meedenken. Wij hebben gekeken hoe een versimpeling mogelijk is zonder dat wij de rechtsbescherming gaan aantasten van de werknemer.

De heer Pechtold (D66):
Ik vind het prachtig als mensen meedenken, maar u kwam dus met een oplossing, u hebt meegedacht en u kwam met het idee om te stoppen met dat duale... Dat klopt toch?

Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie):
Ja, ja, praat maar.

De heer Pechtold (D66):
Houdt u dat vanavond nog steeds als optie, bijvoorbeeld als een concreet instrument dadelijk voor de commissie?

Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie):
Op het moment dat het kabinet beslist dat wij niet verder kunnen met elkaar, dan zijn alle opties van tafel en dan zijn wij in afwachting van waar de commissie mee gaat komen. That's it.

De heer Pechtold (D66):
Nu komt er een draai waardoor ik aan de andere kant uitkom. U zegt dat het nu even van tafel is. U hebt meegedacht. Het was uw idee, maar het is nu even van tafel. In de commissie kan het weer naar voren komen.

Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie):
Dat zeg ik niet. U legt mij woorden in de mond die ik niet zeg.

De heer Pechtold (D66):
Is het voor eens en altijd van tafel of is het tijdelijk van tafel?

Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie):
Ik blijf gewoon afwachten waar de commissie mee komt. Ik ga op dit moment niet verder in op uw vraag.

Mevrouw Halsema (GroenLinks):
Ik begrijp dat u de afgelopen tijd vrede hebt moeten stichten. Dan moet er ook oorlog zijn geweest. Ik begrijp dat u een eigen voorstel hebt gedaan. Zou u mij even kunnen uitleggen wat dat voorstel behelst?

Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie):
Dat voorstel heette: een appèl op Van werk naar werk. Wij hebben altijd gezegd dat het ontslag niet alleen moet worden afgedaan met een ontslagvergoeding …

Mevrouw Halsema (GroenLinks):
U mag het nu van mij even beperken tot uw ontslagvoorstel.

Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie):
Van werk naar werk, mensen zoveel mogelijk scholen, van de preventieve toets afblijven, de ontslagvergoeding voor een deel inzetten voor omscholing en eventueel kiezen voor één systeem!

Mevrouw Halsema (GroenLinks):
Dus één systeem en de preventieve toets intact laten? Als ik u goed begrijp zou er een veel grotere nadruk op scholing komen. Was dat onbespreekbaar voor beide partijen?

Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie):
Dat weet ik niet. Ik ben niet bij de onderhandelingen of weet ik waarbij geweest.

Mevrouw Halsema (GroenLinks):
U hebt een voorstel gedaan, maar u hebt het gewoon retour gekregen? Er is niets mee gedaan?

Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie):
Nee hoor, dat zeg ik niet. Ik zeg alleen dat ik wat u in de brief hebt gezien ook heb gezien. Daar doe ik het mee.

Bron: ongecorrigeerd verslag

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari