Bijdrage spoeddebat 1040-urennorm in het voortgezet onderwijs

woensdag 28 november 2007 10:00

De heer Slob (ChristenUnie):
Mevrouw de voorzitter. Juist in deze dagen is de parlementaire onderzoekscommissie onderwijs bezig met haar verhoren. Ik heb bij enkele meegeluisterd en begrepen dat er nogal wat klachten waren vanuit het onderwijsveld over de wijze waarop politiek Den Haag met het onderwijs bezig is en de regels voortdurend verandert. Ik ben bang dat een spoeddebat met spreektijden van twee minuten deze klaagzangen niet zal verminderen. Dat moet mij even van het hart. Ik vind het jammer dat het op deze manier gaat. Wij hadden daarvoor meer tijd moeten hebben, want het is een vrij ingewikkeld onderwerp.

Mijn fractie heeft destijds tegen het amendement gestemd dat de 1040-urennorm in de wet heeft vastgelegd. Wij vonden en vinden nog steeds dat een vaste norm in de wet te massief is en scholen bij het plannen van hun uren in de problemen brengt. Wij vinden dat een bandbreedte meer maatwerk biedt. De praktijk heeft uitgewezen dat de massieve norm tot problemen leidt. Dat is niet alleen een probleem voor de leerlingen zoals nu een beetje het beeld is, maar ook voor de docenten en het management. Wij nemen afstand van de vernielingen die zijn verricht.

Wij zijn blij met de lucht die staatssecretaris Van Bijsterveld na overleg met de VO-raad geeft. Dat heeft de steun van de ChristenUnie, maar wij zijn er nog niet! Wij spreken in januari hierover verder. Ik hoop dat wij dan meer tijd zullen nemen om te bespreken wat structureel nodig is om scholen ervoor te laten zorgen dat leerlingen niet alleen voldoende uren krijgen om alle lesstof uitgelegd en behandeld te krijgen en docenten daarvoor de tijd hebben, maar ook dat de lessen de noodzakelijke kwaliteit bieden.

De afgelopen tijd heeft de discussie zich te veel gericht op kwantiteit en te weinig op kwaliteit. Ik hoop dat wij daarover in januari wel zullen spreken.

Voor dit moment gaan wij akkoord met de stappen die de staatssecretaris heeft gezet.

Tweede termijn

De heer Slob (ChristenUnie):
Mevrouw de voorzitter. Ik dank de staatssecretaris voor haar antwoord. Zij is uiterst zorgvuldig te werk gegaan en heeft zich heel goed verantwoord voor wat zij in de afgelopen weken en dagen heeft gedaan. Namens mijn fractie steun ik haar aanpak.

Ik kijk wel uit naar de behandeling van de kwaliteitsagenda in januari. Dan kunnen wij breder spreken over de kwaliteit van het onderwijs. Ik hoop dat wij daar dan goed de tijd voor nemen. Dat is meer dan nodig.

De staatssecretaris heeft de voorzitter van LAKS een compliment gegeven, naar ik meen terecht. Ik heb dezelfde voorzitter vanmiddag horen zeggen dat hij de uitkomst van dit debat afwacht om te beoordelen of er komende vrijdag nog wordt gedemonstreerd. Namens mijn fractie spreek ik uit dat de staatssecretaris aan het adres van LAKS terecht heeft aangegeven dat het dat niet moet doen, maar gebruik moet maken van de geboden mogelijkheid om de komende weken verder te spreken over de kwaliteit van het onderwijs. Ik hoop dat het daar zijn energie in steekt. Ik hoop ook dat het vruchtbare gesprekken zullen worden.

Bron: ongecorrigeerd stenogram

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari