Overleg over de bestrijding van kinderporno op internet

donderdag 04 oktober 2007 13:26

De heer Anker (ChristenUnie) constateert dat er Kamerbreed overeenstemming
is over de ernst van het probleem van kinderporno en de noodzaak
om dat aan te pakken, maar dat tegelijkertijd het gevoel bestaat dat
men links en rechts wordt ingehaald door technologische ontwikkelingen
en een wereldwijd crimineel netwerk dat vrij spel lijkt te hebben door de
mogelijkheden van internet.

Het is onbegrijpelijk dat er een tekort aan capaciteit is, dat dit wordt
erkend en dat men het niet voor elkaar krijgt om zaken op te lossen. Hoe
wil de minister daarmee omgaan?

Artikel 240b zou voldoende ruimte bieden om virtuele kinderporno aan te
pakken, maar tegelijkertijd is in de jurisprudentie de vraag wat de levensechtheid
van de afbeeldingen is. Als dit zo is en als een aparte cultuur
ontstaat van virtuele kinderpornoafbeeldingen, waarom wordt het wetsartikel
dan niet aangescherpt?

Bij kinderporno via internet gaat het ook over kindersekstoerisme, alleen
niet per vliegtuig maar via een kabel. Internationaal zijn er op dat gebied
ook grote problemen, zoals bij Wit-Rusland. Wat wil de minister hieraan
doen? Het Meldpunt Kinderporno spant zich in om daar een soortgelijk
meldpunt op te richten. Het Meldpunt zou hierin optimaal moeten worden
ondersteund omdat het goede informatie kan opleveren. Dit kan echter
niet de enige strohalm zijn waaraan men zich vastklampt. Kan de minister
hierover iets meer vermelden?

De afgelopen jaren ging de discussie over de vraag of verlangd kan
worden dat de providers aan een soort van grensbewaking gaan doen. De
heer Anker is blij dat er nu Kamerbrede overeenstemming is dat de providers
hierop moeten worden aangesproken.

Chatsites leveren een omgeving waarin mensen met elkaar kunnen
communiceren. Benadrukt mag worden dat zij ook een veilige omgeving
moeten leveren. Verschillende chatsites controleren zelf wat er gebeurt. Er
is ook software in ontwikkeling waarmee in de gaten kan worden gehouden
wat voor taal wordt gebezigd op de forums en binnen de chatrooms.
Hoe staat de minister, in navolging van andere keurmerken op internet,
tegenover een keurmerk voor veilig chatten?

De heer Anker constateert dat er weliswaar een nieuwe strafbaarstelling
is, maar dat het toch zuur overkomt dat daders soms met een taakstraf
wegkomen, terwijl zij het leven van anderen ernstig beschadigd hebben.
Hij sluit zich aan bij de opmerkingen over een actualisering van het nationaal
actieplan. Wil de minister de suggesties die in dit overleg zijn gedaan
van uitgebreid commentaar voorzien? Wil hij dat ook doen bij de actualisering
opdat er weer een cohesie is in de aanpak van kinderporno?

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari