Overleg over de deregulering van het taxivervoer

04-10-2007 14:21 04-10-2007 14:21

De heer Cramer (ChristenUnie) vindt het een grote vooruitgang dat de
nieuwe taxitariefstructuur is gebaseerd op aantal kilometers in plaats van
op tijd. Hij complimenteert de staatssecretaris met de snelle oplossing van
de kwestie van de wachttijden en vindt verder uitstel niet nodig. De
bezwaren van de taxisector betreffen vooral het wachten tijdens de rit en
aanvullende diensten. Door de mogelijke fraudegevoeligheid is er terecht
niet voor gekozen om dit via de taxameter op te lossen.

De heer Cramer vraagt zich af of het TNO-onderzoek naar de klachten- en
geschillenregeling wel voldoende representatief is, daar hiervoor slechts
zeven taxi’s zijn onderzocht. Het voorstel van de branche om bij lage snelheden
de tijd te meten, ondermijnt de transparantie van de tarieven en is
daarom ongewenst.

De heer Cramer wil weten wanneer het wettelijke ijkvoorschrift voor de
taxameterkeuringen gereed is. En hoe verhoudt dit zich met de EU-goedkeuring
voor oude taxameters die is ontwikkeld voor de registratie van
afstand en tijd? In de grensstreek kan hierdoor oneerlijke concurrentie van
taxi’s uit buurlanden ontstaan en die dient te worden voorkomen.

De heer Cramer vindt dat de klachtenafhandeling kan en moet worden
verbeterd. Het onderzoek was een goede zaak, maar wanneer komt er een
concreet verbeterplan? Is er zicht op de omvang van het probleem van
verboden ritten en is de sector hierop aangesproken? En wat wordt er
gedaan om aan het grote aantal klachten in het contractvervoer tegemoet
te komen? In het TNS/NIPO-rapport wordt voorgesteld om de drempel
voor klanten met klachten te verlagen door een verplichte vermelding van
het taxinummer op de taxibon. De heer Cramer stelt voor om op de bon
ook een landelijk klachtennummer te vermelden.

Verder vindt de heer Cramer het een opdracht voor de sector zelf om het
imago van de taxi te verbeteren; te denken valt aan de introductie van een
keurmerk door de branche. Hij vraagt de staatssecretaris om een brede
toekomstvisie op de Nederlandse taxisector op schrift te stellen.

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari