Overleg over het urgentieprogramma Randstad

09-10-2007 14:30 09-10-2007 14:30

Nadere gedachtewisseling, vervolg van het overleg van 6 september
De heer Cramer (ChristenUnie) is een voorstander van versnelling van de
besluitvorming en benadrukt dat de bewindslieden de Kamer in een vroeg
stadium moeten betrekken bij de voorstellen. Bij de LMCA’s zal duidelijk
worden dat een aantal ov-vraagstukken moeten worden opgelost. Voor de
oplossing van die knelpunten zal het MIRT waarschijnlijk te krap zijn. Dan
moeten er keuzes worden gemaakt. Er is sprake van een faseverschil in
het UPR, omdat er miljarden worden gereserveerd voor de aanleg van
nieuwe wegen, terwijl bij het openbaar vervoer alleen middelen worden
vrijgemaakt voor herstel van achterstallig onderhoud.

Met het oog op een integrale benadering is het beter om de verschillende
projecten rond de A4 in één project te stoppen. Om te komen tot besluitvorming
op korte termijn zou het kandidaatproject Schaalsprong Almere
moeten worden opgedeeld in verschillende projecten, zoals de infrastructuur
voor de ontsluiting. Er zijn nog allerlei discussies over de vraag of
aan de oost- of aan de westkant wordt gebouwd, zodat nog geen integrale
benadering mogelijk is. Een andere vraag is of het verstandig is om op het
laagste punt van de polder te bouwen.

Een logische volgorde is om eerst een visie te hebben in Randstad 2040,
waaruit urgente projecten worden afgeleid, waarvoor geld wordt gereserveerd
en waarover besluiten worden genomen. Er is nu een startnotitie
Randstad 2040, terwijl in het UPR projecten worden vastgelegd die eigenlijk
al langer lopen. Bij de besluitvorming zou meer op grond van een visie
moeten worden gewerkt.

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari