Overleg over de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen

10-10-2007 14:35 10-10-2007 14:35

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie) merkt op
dat niet alle lidstaten achter een snelle implementatie van een versterkt
sanctieregime tegen Birma staan. Hoe kan deze impasse worden doorbroken?

De bevolking mag niet lijden onder sancties. Kan de bewindsman
informatie geven over de actuele stand van zaken rondom Kosovo? Zijn er
aanwijzingen voor toenemende geweld tegen christenen in Gaza? Wat kan
de internationale gemeenschap doen om de christelijke gemeenschap in
Gaza te beschermen? De Irakese vluchtelingen verkeren veelal in slechte
omstandigheden. Syrië en Jordanië hebben de grenscontroles verscherpt
waardoor belangrijke vluchtroutes zijn afgesneden voor Irakezen. Kan de
bewindsman ingaan op de kritiek van Amnesty International dat de internationale
gemeenschap niet adequaat reageert? Welke rol kan de EU
hierbij spelen? De Nederlandse regering wil desnoods in EU-verband
overgaan tot aanscherping van het sanctieregime tegen Iran wanneer dit
in het kader van de VN niet haalbaar is. In EU-verband kunnen echter
obstakels optreden, zie uitlatingen van Britse, Franse en Italiaanse zijde
over sancties tegen Birma. Welke zijn de mogelijkheden om hierover in
EU-verband overeenstemming te bereiken?

Nadere gedachtewisseling

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Schepping (ChristenUnie) vraagt
om een reactie op haar vraag over de christelijke gemeenschap in Gaza en
over de omstandigheden van Irakese vluchtelingen en een rol van de EU
hierbij.

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari