Overleg over jeugdwerkloosheid

donderdag 11 oktober 2007 14:52

Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie) vindt dat de Taskforce Jeugdwerkloosheid
baanbrekend werk heeft verricht en dat nu door moet
worden gepakt. Het kabinet noemt geen ambitieuze doelstellingen op het
gebied van jeugdwerkloosheid. Consolidatie is niet voldoende. De zogenaamde
harde kern van 38 000 jongeren moet worden bemiddeld of
anderszins worden geactiveerd.
– Wat is de doelstelling van het kabinet op het gebied van jeugdwerkloosheid?
– Hoe is het mogelijk dat in een aantrekkende economie hoogopgeleide
jongeren van allochtone afkomst minder snel een passende functie
vinden dan hun autochtone medestudenten? Kan met grote voortvarendheid
worden bewerkstelligd dat ook deze jongeren kunnen participeren,
ook met onorthodoxe maatregelen?
– Hoe kan worden voorkomen dat hoogopgeleide jongeren van allochtone
afkomst, die als rolmodel kunnen fungeren, vertrekken naar het
buitenland omdat zij zich niet meer prettig voelen in Nederland? Erkent
het kabinet de functie van deze rolmodellen?
– Hoeveel procent van de leer-werkplaatsen wordt gerealiseerd bij
ondernemers van allochtone afkomst? Welk percentage streeft het
kabinet na?
– Geldt de ondersteuning voor mentor- en buddyprojecten ook voor
projecten voor werkloze jongeren?
– Hoe voorkomt het kabinet dat de aanpak van jeugdwerkloosheid, waarvoor
bewindslieden van OCW, SZW en Jeugd en Gezin verantwoordelijk
zijn, versnipperd wordt over de departementen?
– Hoe is het mogelijk dat 61% van de langdurig werkloze jongeren onder
de 23 in 2006 de voorgaande twaalf maanden geen ondersteuning bij
re-integratie heeft ontvangen?
– Hoe gaat de staatssecretaris van SZW de re-integratie van jongeren
verbeteren?
– Is het mogelijk om scholen in de regionale ketenoverleggen te laten
participeren om vroeg ingrijpen bij bijvoorbeeld schooluitval mogelijk
te maken?
– Wanneer kan uitsluitsel worden verwacht over de plannen voor de
invoering van een leer-werkplicht? Zijn er andere sancties mogelijk dan
korting op de bijstandsuitkering als jongeren niet willen participeren?
– Kan bij de activering van Wajongers gebruik worden gemaakt van de
infrastructuur die is gecreëerd voor de Taskforce Jeugdwerkloosheid?

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari