Overleg over het SER-advies arbeidsmigratiebeleid

woensdag 17 oktober 2007 15:13

Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie) vraagt zich af of het voldoende
is om het aantrekken van kennismigranten een impuls te geven door
alleen belemmeringen weg te nemen. Denkt het kabinet ook aan positieve
prikkels?
– Is er voldoende aandacht voor werving van kennismigranten van
binnen de EU? Een uitnodigend beleid voor hoger opgeleiden uit
bijvoorbeeld de Midden- en Oost-Europese landen (MOE-landen) is
nodig.
– Als veel hoger opgeleiden uit ontwikkelingslanden naar Nederland
vertrekken, ontstaat het risico van braindrain en care drain. In hoeverre
stuurt het kabinet aan op remigratie en circulaire migratie? Zijn er al
resultaten van de pilot?
– Is er al meer duidelijk over een eventuele samenvoeging van de
Vreemdelingenwet en de Wet arbeid vreemdelingen (Wav)?
– De IND kan periodiek de studievoortgang van buitenlandse studenten
bij de IB-Groep toetsen. Kan de IND hieraan consequenties verbinden?
– Hoe gaat het kabinet vrijwilligerswerk onder asielzoekers stimuleren?

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari