Bijdrage debat over de Zuiderzeelijn

12-12-2007 09:37 12-12-2007 09:37

De heer Cramer (ChristenUnie):
Voorzitter. Ik wil graag de volgende motie indienen.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende de toezegging van de minister dat de gehele regio betrokken moet zijn bij de regie en uitvoering van het regiospecifiek pakket Zuiderzeelijn;

verzoekt de regering, de regie en zeggenschap over de samenstelling, uitwerking en uitvoering van het Regiospecifiek Pakket neer te leggen bij de regio binnen het wettelijke kader en reeds gemaakte regionale afspraken (pact van Joure),

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Cramer en Roefs. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. Zij krijgt nr. 40 (27658).

Bron: ongecorrigeerd verslag

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari