Vragen over de website radioislam.org

vrijdag 21 december 2007 10:32

Vragen van de leden Voordewind en Anker ( beiden ChristenUnie), Teeven (VVD), Van Gennip en Van Toorenburg (beiden CDA) en Van der Staaij (SGP) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en Justitie over de website www.radioislam.org.

1.
Kent u de website www.radioislam.org?
2.
Is het u bekend dat deze website de tekst bevat van boeken (Bijv. Richard Harwood, Stierven er werkelijk 6 miljoen?), die eerder door de Nederlandse rechter als strafbaar werden aangemerkt?
3.
Kent u het artikel op deze website ‘De complete feiten over de holocaust’?
4.
Wat vindt u van de volgende uitspraken in dit artikel:
• “er bestaat een veelheid van documenten, feiten en omstandigheden die aantonen dat van systematische, vooraf beraamde massamoord op Joden geen sprake was”.
• “van een werkelijke Holocaust was in WOII alleen sprake bij de Geallieerde massavernietigingsfosforbombardementen op Dresden, Hamburg, Berlijn, Tokyo, enz. en natuurlijk bij de atoombomaanvallen op Hiroshima en Nagasaki. Het woord “Holocaust” is compleet irrelevant voor het lot van Europese Joden in WO II.”
• ”Evenmin als er in die tijd letterlijk sprake was van een Holocaust op Joden, zo is er evenmin sprake van zoiets als ‘de’ holocaust. Immers, over wat er in WOII onder het naziregime met de Europese Joden gebeurde bestaan uiteenlopende opvattingen.’?
5.
Beoordeelt u bovengenoemde uitspraken en geschriften als negationisme?
Vindt u dat de waarschijnlijk Nederlandse ‘uploaders’ van deze uitspraken en geschriften in strijd handelen met de antidiscriminatie artikelen 137 c-e Wetboek van Strafrecht?
6.
Zo ja, wat gaat u doen om deze “uploaders” te laten opsporen en voor de rechter te brengen? Zo neen, waarom niet?
7.
Bent u tevens bereid om in internationaal verband aan te dringen op de opsporing en strafrechtelijke vervolging van de makers van deze website?

Bron
(1)http://www.radioislam.org/nederlands/complete-feiten-over-de-holocaust/complete-feiten-over-de-holocaust.html, zoals geraadpleegd op 14 december 2007.

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari