Overleg over het asielbeleid

donderdag 01 november 2007 13:18

De heer Anker (ChristenUnie) is blij met het resultaat van de brief van de
staatssecretaris over Iraanse christenen, al kan uit de zin «het openlijk
belijden van het christelijk geloof op zichzelf is in beginsel geen
probleem» worden opgemaakt dat er niet zo heel veel aan de hand is. Wat
gebeurt er met Iraniërs die zich in Nederland hebben bekeerd? Hoe wordt
er getoetst of zij dat niet (zeggen te) hebben gedaan in de hoop op een
verblijfsstatus? Hebben de Iraanse christenen die eerst onder het vertrekmoratorium
vielen, recht op een verblijfsvergunning? Is de staatssecretaris
voornemens om een dergelijk beleid ten aanzien van christenen uit
andere landen te voeren?

De brief en het ambtsbericht over Sri Lanka zijn alarmerend. Waarom is
desondanks het vertrekmoratorium opgeheven? Wat vindt de staatssecretaris
van de brieven van Amnesty International en Vluchtelingenwerk?
Ooit is besloten dat er iets speciaals met de Stari-Mostgroep moest
gebeuren. Hoeveel gezinnen uit die groep hebben nog geen verblijfsstatus?
Hoeveel 1F’ers bevinden zich onder hen?

Het is goed dat de staatssecretaris heeft besloten tot nader onderzoek
naar doeltreffende instrumenten om het beleid inzake de openbare orde
aan te scherpen. Wil de staatssecretaris het hervestigingsbeleid ook
verbeteren, zodat het quotum wordt gehaald?

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari