Overleg over de opdrachtomschrijving van de commissies Elverding en Ruding

donderdag 08 november 2007 13:30

De heer Cramer (ChristenUnie) meent dat de aanleg van infrastructuur sneller kan verlopen. De commissie-Elverding zou de verschillende aanbestedingsvormen die bij een besluitvormingsproces aan de orde zijn, nader moeten bezien. Door deelprojecten ontstaan vaak problemen. Over de voorgestelde splitsing van het besluit tot aanleg en het besluit tot ingebruikneming is de heer Cramer niet enthousiast, maar hierover wacht hij de conclusie van de commissie af.

Bij sommige projecten is het beter om meer alternatieven te onderzoeken. Adviseert de commissie specifiek over projecten die een onderdeel van een netwerk uitmaken, zoals bij de A4 Midden-Delfland, waar de verschillende oeververbindingen meer in verband met elkaar bekeken hadden moeten worden? Door deze projecten als losse projecten te beschouwen, ontstaat het risico van een salamitactiek. De huidige MIT-systematiek ontbreekt in de opdracht aan de commissie-Elverding. In hoeverre houdt de commissie hiermee rekening en wat is de relatie met de mogelijke aanpassingen voor het MIRT (meerjarenprogramma infrastructuur, ruimte en transport)? Bestuurlijke drukte kan wellicht worden verminderd door transparantere afwegingsmechanismen bij de prioritering van projecten.

De minister heeft toegezegd dat bij de PPS-constructies expliciet wordt gekeken naar het spoor. Deze taak ontbreekt in de opdracht aan de commissie-Ruding. Welke invloed heeft de interesse van de markt voor specifieke projecten op de verdeling van de rijksmiddelen over andere projecten? Als de markt meer interesse heeft voor wegen, zou het Rijk meer spoor moeten aanleggen.

De heer Cramer uit zijn twijfels over het huidige kasstelsel. Hij refereert aan de uitspraak van de redacteur van Het Financieele Dagblad dat een project zoals de Afsluitdijk of de Deltawerken heden ten dage ondenkbaar is omdat ambitieuze plannen die de MKBA (maatschappelijke kosten-batenanalyse) al overleven, wel sneuvelen bij de milieurapportages of de bestuursrechter. Deze uitspraak bevat de kern van het probleem.

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari