Overleg over de OV-chipkaart

dinsdag 13 november 2007 13:46

De heer Cramer (ChristenUnie) is enthousiast over de OV-chipkaart, maar benadrukt dat te snelle invoering kan leiden tot problemen die de acceptatie kunnen beïnvloeden. Mede dankzij de inzet van de staatssecretaris lijkt er voortgang te worden geboekt, volgens de consumentenorganisaties en de vervoerders. Het besluit van de NS-directie om reizen op saldo vanaf medio 2009 mogelijk te maken leidt wel tot enige vertraging, maar het belangrijkste is dat er wordt doorgepakt. Er is nog reden tot zorg over de planning bij het distributienetwerk. Hoe wordt duidelijk waar de chipkaart wel of niet is ingevoerd? De duale periode bij de regio's en bij de NS moet niet te lang duren. Kan de staatssecretaris de Kamer voor het volgende overleg informeren over de vraag of een oplossing is gevonden voor de problemen met het retourtje?

Er ligt een grote verantwoordelijkheid bij de vervoerders en de decentrale overheden. De NS heeft de staatssecretaris gevraagd om steun in het overleg over kaartintegratie. De OV-jaarkaart en de trajectkaart worden waarschijnlijk gehandhaafd, maar er is nog geen overeenstemming met de andere vervoerders over de jaarkaart en het voordeelurenabonnement. Er is ook nog geen regeling voor scholieren die reizen op een grootverbruikerscontract. Kan de staatssecretaris bevorderen dat een oplossing wordt gezocht voor het probleem dat sommige scholen te maken hebben met meerdere decentrale overheden?

Een belangrijk aspect bij het reizen in de keten is dat de kaartautomaten langs het regionale spoor behouden blijven. In- en uitchecken bij het overstappen tussen lijnen van verschillende vervoersmaatschappijen, bijvoorbeeld tussen Arnhem en Amersfoort en Duivendrecht en Amsterdam-Amstel, is hinderlijk voor de klant en moet worden vermeden. Een technische oplossing hiervoor zou mogelijk zijn als de vervoersmaatschappijen TransLink daartoe de opdracht geven. Kan de staatssecretaris zich daarvoor inzetten? De OV-chipkaart schijnt door de komst van Arriva in de Hoeksche Waard voor een aantal maanden te worden afgeschaft. Is dit nog te voorkomen?

Nadere gedachtewisseling
De heer Cramer (ChristenUnie) merkt op dat de kans dat de OV-chipkaart een succes wordt, kan worden vergroot door dit punt te betrekken bij aanbesteding door de decentrale overheden, maar dat dit bij de concessiewisseling in de Hoeksche Waard kennelijk niet is gebeurd. Kan de staatssecretaris dit in het overleg met de decentrale overheden inbrengen? Het is begrijpelijk dat er verschillende stappenplannen zijn van de decentrale overheden en de NS. Kan de staatssecretaris de Kamer informeren, als zich in de periode tot de zomer van 2008 interessante ontwikkelingen voordoen, zodat deze erbij betrokken blijft? De heer Cramer onderschrijft het streven naar 5% groei van het regionaal openbaar vervoer, maar constateert dat deze ambitie niet is vastgelegd in de afspraken, in tegenstelling tot de 5% bij het spoorwegvervoer.

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari