Overleg over gezichtopname voor reisdocumenten

21-11-2007 13:34 21-11-2007 13:34

De heer Anker (ChristenUnie) vraagt zich af of de wachttijden op het
gemeentehuis niet te lang worden door de maatregel die de staatssecretaris
voornemens is, te nemen en vindt het argument van de staatssecretaris
dat de administratievelastendruk afneemt, niet sterk. Bovendien
maakt hij zich zorgen over de fotovakhandelaars, die het hierdoor nog
moeilijker krijgen dan al het geval is vanwege de opkomst van de digitale
fotografie.

Wat is de omvang van de investering in aan te schaffen en te onderhouden
apparatuur en in op te leiden personeel? Wat zijn de gevolgen
hiervan voor de personele bezetting? Worden de kosten doorberekend
aan de burger? Stijgen die? Kan de administratievelastendruk niet worden
verminderd door de productie te versnellen?

Nadere gedachtewisseling
De heer Anker (ChristenUnie) is niet overtuigd van het argument dat de
administratievelastendruk afneemt dankzij het voorstel van de staatssecretaris.
Mensen hebben vaak pasfoto’s nodig en moeten dus toch wel
naar de fotograaf. Ze zullen vaak zelfs nog recente pasfoto’s hebben als zij
een reisdocument aanvragen.

De heer Anker vreest dat de leges hoger worden dan € 6 omdat de
gemeenten hun investeringen en personeelskosten zullen verrekenen.
Aangezien het veiligheidsargument niet overtuigend wordt gebracht, ziet
de heer Anker de noodzaak van de maatregel om gezichtopnames
voortaan op gemeentehuizen te laten maken, niet in.

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari