Overleg over de sojateelt

woensdag 21 november 2007 14:48

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie) wijst
erop dat niet China, maar nog steeds de EU de grootste importeur van
soja is. Binnen de EU is Nederland dit. Nederland moet zelf eerst stappen
zetten voordat het met recht op de verantwoordelijkheid van andere
landen kan wijzen.
– De Round Table on Responsible Soy (RTRS) is een waardevol initiatief
maar komt tot nu toe weinig met concrete oplossingen. Krijgen
mensenrechten en arbeidsomstandigheden binnen de RTRS voldoende
aandacht? Als blijkt dat de productie van niet-gecertificeerde en
niet-duurzame soja leidt tot een inbreuk op de mensenrechten, welke
consequenties verbindt Nederland dan daaraan? Zet de minister zich
ervoor in dat kwetsbare gebieden waar nodig als zodanig worden
aangewezen? Hoe worden criteria gehandhaafd nadat deze zijn vastgesteld
door de RTRS?
– De sojaproductie is geconcentreerd bij enkele grote bedrijven. Is de
minister het eens met de stelling dat hierdoor relatief gemakkelijk
stappen kunnen worden gezet?
– Productie van soja op familiebedrijven is duurzamer, kleinschaliger en
beter voor de werknemer en de biodiversiteit. Wil de minister zich voor
deze productiewijze inzetten en certificering hiervoor bevorderen?
– In Europa geproduceerde alternatieven voor soja, zoals voedererwten,
lupine en veldbonen, kunnen bijdragen aan verduurzaming. De Universiteit
Wageningen kan een rol spelen in het stimuleren van verbouw
van deze gewassen.
– Nederland moet meer soja afnemen die is geproduceerd volgens de
duurzamer Baselcriteria. Hoe gaat de minister de productie en afname
van deze soja op nationaal en internationaal niveau steunen? Nederland
moet eerst inzetten op de soja die is geproduceerd volgens de
Baselcriteria, op soja van familiebedrijven en op Europese alternatieven.
Pas daarna komt import van niet-gecertificeerde soja in
aanmerking.
Consumenten moeten kunnen blijven kiezen voor niet genetisch gemodificeerde
soja. Daarom moet etikettering verplicht worden voor dierlijke
producten waarvoor ggo-soja is gebruikt. Is de minister bereid
zich aan te sluiten bij een initiatief van de Finse minister van Landbouw
op dit punt? Totdat etikettering is ingevoerd, kan de minister
bedrijven aansporen om vrijwillig over te schakelen op ggo-vrije
producten of op etikettering.
Meer in het algemeen moet de overheid een actieve rol spelen bij de
totstandkoming van betrouwbare consumenteninformatie. Ook moet
ze beprijzing als sturingsmiddel niet schuwen.

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari