Overleg over de nota vernieuwing rijksdienst

dinsdag 27 november 2007 15:06

De heer Anker (ChristenUnie) is onder de indruk van de opdracht tot
verandering. Het gaat om een koersverandering die moet doordringen tot
elke vezel van de organisatie. Er is sprake van een goede visie op de overheid
en op de verantwoordelijkheid van burgers en politici, die niet steeds
moeten vragen om nieuw beleid. Goed is ook dat de nadruk wordt gelegd
op uitvoerbaarheid en uitvoering.
– Welke rol speelt cultuurverandering in het proces?
– Hoe wordt in het beloningssysteem bevorderd dat ambtenaren zich
breed ontwikkelen en niet binnen de eigen koker blijven?
– Is overwogen om de coördinatie te leggen bij het ministerie van Algemene
Zaken?
– Op welke termijn worden de plannen verder uitgewerkt?
– Wie bepaalt of plannen afdoende zijn?
– Hoe wordt gezocht naar oud en overlappend beleid?
– Leidt de beperking van toezicht niet tot minder informatie die van
belang is voor het beleid?
– Hoe kan worden geborgd dat er bij inhuur wordt geleerd van de ervaring
van externen?

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari