Overleg over het programma Veilige Publieke Taak

donderdag 13 december 2007 15:08

De heer Anker (ChristenUnie) begrijpt niet dat mensen het in hun hoofd
halen om geweld te gebruiken tegen werknemers met een publieke
functie. De overheid moet dit probleem hard aanpakken.
– Hoe wordt het beleid concreet vertaald naar de werkvloer?
– Hoe pakt de minister agressie tegen gemeentebestuurders en raadsleden
aan?
– Hoe concreet zijn de plannen voor daderregistratie?
– Kloppen de berichten dat NS-personeel geweldssituaties mijdt? Hoe
stelt de regering zich hierin op? Welke maatregelen neemt de NS?
– Wordt voldoende gebruikgemaakt van de mogelijkheid van hogere
straffen voor plegers van geweld tegen werknemers met een publieke
taak?
– In hoeverre worden uitkeringen geweigerd aan plegers van geweld?
– Is er voldoende aandacht voor alcohol en drugs als achterliggende
oorzaak van agressie en geweld?
– Wat verstaat de minister precies onder «een landelijke uniforme
norm»? Kan meer worden gedaan om deze norm onder de aandacht te
brengen?

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari